Pilotinfo

Letiště Karlovy Vary získalo územní rozhodnutí pro výstavbu nových objektů

Přidáno: 22. Září 2014Autor:

V minulých dnech získala společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. územní rozhodnutí o umístění dvou klíčových staveb, souvisejících s dalším rozvojem letiště – nové budovy záchranné a požární služby (ZPS) a nové hlavní trafostanice. Výstavba obou objektů bude, po vydání příslušných stavebních povolení a výběru zhotovitelů, zahájena v průběhu roku 2015.

Objekt nové budovy ZPS je obdélníkového tvaru o půdorysu 37 m x 26 m a bude umístěn zhruba 350 m východním směrem od dnes již po všech stránkách zcela nevyhovující stávající hasičské stanice. Objekt bude tvořen garážemi až pro 8 vozidel a administrativní částí, která bude částečně dvoupodlažní, přičemž ve druhém podlaží, v severní části objektu, bude umístěna místnost operačního střediska, což zajistí velmi dobrý výhled na vzletovou a přistávací dráhu, včetně obou jejích konců.

Nová trafostanice je koncipována jako stavba složená ze tří samostatných prefabrikovaných kiosků, ve kterých bude umístěna rozvodna, transformovna a záložní zdroj – dieselgenerátor, zajišťující plnou provozuschopnost letištního terminálu i v případech výpadku dodávek elektrické energie z veřejné sítě. Po dokončení této stavby dojde k demolici stávající trafostanice, která brání plánovanému budoucímu rozšíření odbavovací budovy (terminálu) východním směrem.

Letiště Karlovy Vary

Tematicky související články

Leave a Reply