Pilotinfo

Letiště Vodochody hlásí meziroční nárůst počtu letů o 300 %

Přidáno: 10. Srpen 2012Autor:

Letiště Vodochody LKVO zveřejnilo statistiky intenzity pohybů letadel za prvních pět měsíců roku 2012. Vyplývá z nich zcela opačný trend, než zaznamenávají ostatní pražská letiště, která se naopak potýkají s úbytkem letadel i pasažérů. Vodochody evidovaly od ledna do května celkem 7 773 pohybů letadel, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená nárůst provozu o 283 %.

Během letošního května navíc ve Vodochodech padl historický rekord – letiště poprvé odbavilo za kalendářní měsíc více než 2 000 pohybů letadel. Důvodem pozitivního vývoje statistických údajů je zásadní úprava struktury poplatků za využití letiště.

„Od března 2012 jsme významně upravili poplatky za využití letiště, což se projevilo nárůstem provozu. Na druhou stranu i při snížení letištních poplatků dosahujeme díky intenzivnímu provozu předpokládaných výnosů. Na obdobném ekonomickém principu, že dobrá cena generuje poptávku, bude fungovat i připravovaný projekt rozvoje letiště Vodochody, který bude orientován zejména na nízkonákladové letecké společnosti a jejich cestující,” pochvaluje si letošní výsledky generální ředitel vodochodského letiště Martin Kačur.

Jak dodal, při současném dynamickém nárůstu provozu předpokládá, že za celý letošní rok provoz na letišti přesáhne 20 tisíc pohybů letadel. Přitom ještě v roce 2007 Vodochody hlásily jen necelých 2 700 pohybů letadel za celý rok.

Počty pohybů letadel na letišti Vodochody:

leden–květen 2012: 7 773 pohybů letadel (předpoklad více než 20 000 pohybů letadel za celý rok)

leden–květen 2011: 2 029 pohybů letadel (6 371 za celý rok)

Letiště Vodochody se nachází severně od hlavního města Prahy a má statut neveřejného mezinárodního letiště. Je využíváno celým spektrem provozovatelů letadel – od velkých leteckých společností, přes tovární lety, letecké školy, vojenské letectvo, privátní leteckou dopravu až po nejlehčí letouny. V roce 2008 byla provedena zásadní rekonstrukce osvětlení vzletové a přistávací dráhy a v roce 2011 modernizace navigačního a radarového zařízení, které nyní splňuje nejpřísnější světové standardy bezpečnosti letového provozu. Pro své komorní prostředí je letiště oblíbené u VIP osobností. Služby letiště využili například George Michael, Sting, Sir Elton John, hudební skupina KISS, apod.

V poslední době se o letišti Vodochody hovoří zejména v souvislosti s projektem rozvoje letiště, kdy má být ve Vodochodech vybudován nový mezinárodní terminál. V současnosti probíhá posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA). V případě úspěšného projednání dokumentace EIA a následujícího stavebního řízení lze očekávat zahájení provozu na modernizovaném letišti v roce 2015.

Letiště Vodochody se má stát po Ruzyni druhým pražským letištěm zaměřeným především na nízkonákladové a charterové lety. Výstavba a provoz budou zcela financovány soukromým investorem bez jakéhokoli zatížení veřejných financí. Základem pro výstavbu letištní infrastruktury je již existující 2500 metrů dlouhá vzletová a přistávací dráha, která byla součástí výrobního závodu AERO Vodochody, a.s. Letiště má v plánu odbavit zhruba 35 tisíc pohybů letadel za rok a přibližně 3,5 milionu cestujících. Při plánovaném vyloučení nočního provozu v době od 22 do 6 hodin připadá v průměru na jednu hodinu provozu přibližně šest pohybů letadel, tedy 3 starty a 3 přistání. Půjde pouze o letadla střední velikosti létající na střední vzdálenosti, tedy typy Boeing 737 a Airbus A 320. Při projektování letiště a plánování jeho provozu je maximálně dbáno na co nejvyšší ohleduplnost k obyvatelům okolních obcí a celkově k životnímu prostředí v dotčeném regionu. Budoucí letiště, které nedávno obdrželo mezinárodní identifikační kód VOD, se bude moci pyšnit kvalitní dopravní dostupností z centra Prahy. Letiště je v bezprostřední blízkosti dálnice D8, odkud povede dálniční přivaděč přímo na letiště. Velmi pohodlné bude také spojení autobusem z konečné stanice metra C Letňany. Odhadovaná jízdní doba k terminálu je 15 minut. V budoucnu dopravní dostupnost ještě vylepší výstavba severozápadního segmentu vnějšího pražského okruhu. Letiště Vodochody bude významným stimulem pro rozvoj cestovního ruchu v České republice i pro hospodářský růst. S jeho provozem bude spojeno vytvoření 3000 přímých i nepřímých pracovních příležitostí, které budou stabilně vázány na region.

Letiště Aero Vodochody

Tematicky související články

Leave a Reply