Pilotinfo

Letiště Vodochody pomůže zlepšit dopravu v regionu

Přidáno: 14. Říjen 2011Autor:

Vedení letiště Vodochody zapracovalo do dokumentace EIA i výstavbu napojení letiště na dálnici D8. To významně zklidní dopravu a tím i hlukovou a emisní zátěž v obcích podél silnice II/608 na Prahu. Vzhledem k zacílení letiště Vodochody na nízkonákladovou a charterovou klientelu bude drtivá většina cestujících směřovat do centra Prahy. Přestupy na ruzyňské letiště budou naprosto marginální a dopad provozu letiště Vodochody na dopravní situaci v Kralupech nad Vltavou bude převážně v úrovni dopravy místních obyvatel do zaměstnání na letišti. Důrazně se tak ohrazujeme proti dalším nepravdivým tvrzením, která zazněla na dnešní tiskové konferenci a včerejší debatě zástupců Iniciativy Stop letišti Vodochody v Kralupech nad Vltavou. Opět je potřeba konstatovat, že zástupcům iniciativy evidentně docházejí racionální argumenty a debata o rozvoji letiště se dostává do roviny strašení obyvatel nepodloženými informacemi.

Plánovaná výstavba přímého napojení letiště Vodochody na 300 m vzdálenou dálnici D8 bude mít pozitivní dopad na dopravní situaci v okolí letiště, a to i s vědomím toho, že vlivem rozvoje letiště dojde k nárůstu navazujícího pozemního provozu. Podstatná část dopravy z letiště a jeho nejbližšího okolí bude svedena na vysokokapacitní komunikaci, což významně zklidní dopravu a tím i hlukovou a emisní zátěž v obcích podél silnice II/608 (stará teplická) na Prahu. Dopravní situace na této komunikaci je ve špičkách neúnosná již dnes, protože je využívána obyvateli obcí podél dálnice D8 od exitu Úžice, po Zdiby a rostoucími Klecany. Exit Zdiby je pak ještě zahušťován zrychlením dopravy po dokončení obchvatu Líbeznic a neméně také kamionovou dopravou z rozvíjejícího se logistického areálu u Zdib a skladů u Klecan. Navíc plánovaná přestavba této mimoúrovňové křižovatky Zdiby by asi byla poměrně komplikovaná bez svedení významné části dopravy na dálnici D8 už u letiště.

Pokud jde o problematiku spojení mezi letištěm Vodochody a letištěm Praha – Ruzyně, tuto věc považujeme za zcela nepodstatnou, neboť přesun cestujících mezi těmito dvěma letišti bude minimální. Vzhledem k zaměření Vodochod na nízkonákladové lety, tedy cestování mezi dvěma místy, pojede většina cestujících z centra nebo do centra Prahy.
„Podle mého mínění se město Kralupy nad Vltavou pouze snaží zviditelnit problematiku obchvatu města, který politická reprezentace města dosud nebyla schopna vyřešit. Je to problém, který má region již dnes, a není způsoben letištěm, ale tranzitní nákladní dopravou a živelným rozvojem satelitních městeček v okolí Prahy. Dopravní zatížení Kralup v souvislosti s provozem letiště bude zcela marginální. Podle studie společnosti CityPlan lze v roce 2015 očekávat nárůst provozu na kralupském mostě v důsledku plného provozu letiště pouze o 1,5 %,” reaguje generální ředitel letiště Martin Kačur.
Pro rozvoj letiště Vodochody je podle něho naopak klíčové napojení na centrum Prahy, tedy dostavba městského okruhu (tunel Blanka) a dostavba mimoúrovňové křižovatky u OC Letňany (Kbelská/Veselská). Tyto stavby budou v době zprovoznění letiště již hotové. Napojení letiště na dálnici D8 pak umožní zavést velice pohodlné a rychlé autobusové spojení například na doposud málo využívanou stanici metra Letňany.

Vedení letiště rovněž odmítá tvrzení, že budoucí provoz mezinárodního terminálu bude mít zásadní negativní vliv na zdravotní a psychický vývoj dětí žijících v okolí letiště.
„Uvedenou argumentaci shledáváme jako naprosto neadekvátní, zavádějící, ale především odborně nepodloženou,” uvedl dále generální ředitel letiště.
Jak dodal, v příslušné části dokumentace EIA, která byla zpracována autorizovanými odborníky na problematiku vlivu hluku na lidské zdraví, je naopak uvedeno, že přímé zdravotní dopady na obyvatele “nebudou významné” a měly by být podstatně menší a příznivější, než vyplývá z využitých studií WHO, které se prováděly u největších světových a evropských letišť s celonočním provozem, zcela nesrovnatelných s plánovaným letištěm Vodochody.

letiště Vodochody logo

Tematicky související články

Leave a Reply