Pilotinfo

Modernizace radionavigačního vybavení zvýší provozní bezpečnost letadel na letišti Vodochody

Přidáno: 22. Listopad 2011Autor:

Letiště Vodochody učinilo další krok, který výrazně zvýší bezpečnost jeho provozu. Jako první v České republice získalo pro své radionavigační vybavení Osvědčení o provozní způsobilosti pro poskytovatele letových navigačních služeb podle nových nařízení Evropské komise č. 482 a č. 552. Modernizované systémy umožní nejen přesnější vedení letadel v konečné fázi přiblížení na letiště, ale nový monitoring umožní personálu lepší dohled nad správným a bezpečným provozem zařízení.

Vydáním Osvědčení o provozní způsobilosti byla v minulém týdnu úspěšně završena modernizace radionavigačního vybavení letiště Vodochody. V průběhu roku 2011 byla provedena výměna technologií zařízení ILS (Instrument landing system) pro přesné přístrojové přiblížení na dráhu 28 a dalších systémů pro přístrojové přiblížení (DME a NDB), včetně vyhlášení nezbytných ochranných pásem těchto zařízení. Instalaci nového zařízení a pozemní ověření systémů provedli specialisté Řízení letového provozu ČR, s.p. Letové ověření se uskutečnilo ve spolupráci s létající laboratoří Úřadu pro civilní letectví.

Po modernizaci radionavigačního vybavení ILS pro přesné přístrojové přiblížení na dráhu 28 a dalších prvků pro přístrojové přiblížení na letiště Vodochody bude v nejbližším období následovat výměna systému pro zobrazení radarové situace. Jde o další součást dlouhodobého investičního programu zaměřeného na zvyšování bezpečnosti leteckého provozu v nejbližším okolí letiště Vodochody.

“Vysoká míra bezpečnosti je něco, o čem nejde v letectví smlouvat a platí to i pro nás. Letiště Vodochody má proto připravený program postupné modernizace všech prvků, které mohou mít dopad na provozní bezpečnost letecké dopravy na letišti, ať už jsou to samotná zařízení, jejich údržba, provozní personál nebo provozní postupy. Na bezpečnost leteckého provozu klademe velký důraz od první fáze přípravy projektu rozvoje letiště Vodochody. Touto modernizací chceme okolnímu obyvatelstvu ukázat, že to s provozní bezpečností myslíme vážně, a to bez ohledu na stav projednávání dokumentace o vlivu projektu Letiště Vodochody na životní prostředí,” dodává ředitel vodochodského letiště Martin Kačur.

Letiště Vodochody tak navazuje na podepsané Memorandum o spolupráci s Řízením letového provozu ČR, s.p., jehož jedním ze základních parametrů spolupráce je důraz na udržení co nejvyšší míry bezpečnosti v společně využívané koncové řízené oblasti Praha (TMA Praha). Zprovoznění modernizovaných navigačních systémů je rovněž dobrou zprávou pro klienty letiště, kteří oceňují především kvalitu poskytovaných služeb a dobrou dostupnost centra metropole.

ILS letiště Vodochody

Tematicky související články

Leave a Reply