Pilotinfo

Setkání tří národních úřadů pro civilní letectví proběhlo v Českých Budějovicích

Přidáno: 20. Listopad 2011Autor:

15. a 16. listopadu se na Letišti České Budějovice uskutečnilo pracovní setkání představitelů národních leteckých úřadu České republiky, Slovenska a Polska.  Úřad pro civilní letectví České republiky, který dvoudenní schůzku inicioval, si záměrně vybral pro jednání se svými kolegy ze sousedních zemí Letiště České Budějovice, jako příklad zdařilé přeměny vojenského letiště na civilní letecký přístav. Hosté měli možnost se důkladně seznámit s rozvojovými plány letiště, prohlédnout si areál, zhodnotit současný provoz, včetně jeho technického zajištění. Na základě svých zkušeností s přerodem vojenských letišť na provoz civilní, velmi ocenili vývoj Letiště České Budějovice, rozumné ambice společnosti a reálné plány. Vyzdvihli pak podporu, která se projektu dostává ze strany regionální politické reprezentace, jež si je velmi dobře vědoma, pozitivního vlivu letiště na ekonomický rozvoj regionu. Vstřícný přístup municipality pak považují za klíčový pro další směřování letiště. „Velmi si vážím toho, že Úřad pro civilní letectví si jako příkladnou přeměnu z vojenského na civilní provoz vybral právě naše letiště, aby nás představil svým kolegům. Snažili jsme se být vlídnými a pozornými hostiteli a prestižní návštěvě jsme představili nejen letiště, ale s radostí jsme se pochlubili i krásou Českých Budějovic,“ doplnil ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Ing. Ladislav Ondřich.
Úřad pro civilní letectví je úřad ustanovený státem ve shodě s Chicagskou úmluvou o civilním letectví (ICAO), který vykonává dohled nad civilním letectvím nad územím České republiky, licencuje piloty a certifikuje letadla a letecká technická zařízení. Generální ředitel úřadu Ing. Josef Rada je podřízen přímo ministru dopravy.

Tematicky související články

Leave a Reply