Pilotinfo

Počet pohybů roste, pouze na letišti Praha Ruzyně klesá

Přidáno: 09. Listopad 2011Autor:

Vzdušný prostor České republiky zůstává i nadále vysoce atraktivní pro letecké dopravce. Stejně jako v předchozích letech to prokázalo vyhodnocení provozních výsledků letní letové sezóny. Další pozitivní skutečností je, že i v době letních provozních špiček byly služby řízení letového provozu poskytovány na nejvyšší úrovni bezpečnosti a v souladu s požadovanou kapacitou. 

Letní sezóna 2011 potvrdila stabilní zájem leteckých dopravců o využití českého vzdušného prostoru. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 (květen – září) bylo v roce 2011 zaznamenáno 347 162 pohybů ve vzdušném prostoru České republiky, což v meziročním srovnání představuje celkový nárůst o 3,5% (335 483 pohybů v roce 2010). Provoz byl nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 73 065 pohybům – v denním průměru tedy 2 357 letům. Dosahovaná hodinová kapacita českého vzdušného prostoru činí 161 pohybů.

Rekordním dnem s historicky nejvyšším provozem se stal  16. červenec 2011, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo svoje služby 2 565 letům. (Při průměrné kapacitě jednoho letadla cca 150 pasažérů tak bylo v průběhu jednoho dne přepraveno v českém vzdušném prostoru téměř 385 000 cestujících).

I přes výrazný nárůst provozu v letní sezóně a dosažené provozní rekordy pokračuje příznivý trend snižování průměrného zpoždění na provedený let, které se od začátku roku 2011 pohybuje téměř na nulové úrovni (0,008 min/let).  ŘLP ČR, s.p. se tak pohybuje výrazně pod hodnotou 0,3 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL). 

Dlouhodobě největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p. v případě traťových navigačních služeb je německý letecký dopravce Lufthansa. 

Mírný pokles provozu v letní sezóně naopak pokračuje na letiště Praha – Ruzyně. Celkový počet pohybů (startů a přistání) činil 70 903 a byl tak zaznamenán meziroční pokles o 3,8% oproti stejnému období roku 2010 (73 611 startů a přistání). Nejvyšší provoz na letišti Praha – Ruzyně byl rovněž zaznamenán v červenci, kdy přistálo nebo odstartovalo 14 500 letadel, v denním průměru tedy 467 pohybů. Významnou skutečností je, že i přes pokles objemu provozu dochází k mírnému nárůstu tzv. přibližovacích jednotek (ekonomický/fakturační ekvivalent provozu s ohledem na hmotnost letadel), což svědčí o nasazování letadel s vyšší maximální vzletovou hmotností na linky z a do Prahy.

V případě regionálních letišť byl nárůst provozu zaznamenán v Brně (16 190 startů a přistání) a Ostravě (9 122 startů a přistání), naopak mírný pokles vykázal provoz na letišti v  Karlových Varech (4 565 startů a přistání). Vývoj dynamiky provozu na těchto letištích se však v jednotlivých letních měsících významně lišil a výsledně byl ovlivněn vyšším charterovým provozem v období vrcholící turistické sezóny.

Štítky: , , ,

Tematicky související články

Leave a Reply

Prodej letadel
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.