Pilotinfo

Rostoucí zájem o práci na letišti Vodochody

Přidáno: 19. Leden 2011Autor:

letiště Vodochody logoSpolečnost Letiště Vodochody již eviduje více než sto žádostí o zaměstnání. Největší skupinu zájemců tvoří lidé bydlící ve vzdálenosti do 30 kilometrů od letiště. Společnost očekává, že s náborem prvních zaměstnanců začne ihned poté, co skončí přípravná fáze projektu rozvoje letiště Vodochody (získání souhlasu se studií EIA, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a bude zahájena výstavba. Nábor bude probíhat ve dvou fázích.

V první fázi předpokládá letiště nábor 30-40 zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci projektu, a asi půl roku před zahájením provozu rozšířeného mezinárodního letiště plánuje letiště Vodochody zahájit nábor obslužného personálu letiště. Plánovaný projekt by měl být celkově schopen vygenerovat minimálně 500 pracovních míst přímo u provozovatele letiště, a to ve struktuře uvedené v tabulce. Přesný harmonogram náboru nových zaměstnanců bude záviset na délce schvalovacího procesu a následné doby realizace stavby.

“Tak silný zájem bez toho, že bychom dělali jakoukoliv náborovou kampaň, nás velmi těší. Lidé se zajímají zejména o běžné profese jako řidič, pracovník údržby, ostrahy nebo pracovník u odbavovací přepážky. Jednoznačně se projevuje dopad krize. Přestože Středočeský kraj netrpí vysokou procentuální mírou nezaměstnanosti, v absolutních číslech je čtvrtým nejpostiženějším krajem v ČR,” uvedl Martin Kačur, generální ředitel Letiště Vodochody.

“O práci na letišti se však zajímají i odborné profese a studenti technických odborných škol, pro které je projekt rozvoje letiště unikátní příležitostí podílet se na něm od samého začátku,” doplnil Martin Kačur.

Na téma rozvoje letiště již bylo ve spolupráci s vedením LKVO zpracováno zhruba 10 bakalářských a diplomových prací, zájem o konzultace roste.

Rozvoj letiště je dobrou zprávou i pro studenty a absolventy Střední školy letecké a výpočetní techniky, která sousedí s areálem letiště. Zájemci o práci kladně hodnotí zejména fakt, že se jedná o možnost pracovat v blízkosti bydliště a že pracovní příležitosti budou pevně fixovány k regionu,” dodal Martin Kačur.

Z celosvětových zkušeností vyplývá, že letiště průměrně vygeneruje 1000 přímých a dalších 1000–2000 nepřímých a indukovaných pracovních míst na milion přepravených cestujících ročně. U letiště zaměřeného na nízkonákladovou klientelu však lze předpokládat konzervativnější výsledek. S očekávaným cílovým počtem 3,5 milionu cestujících ve Vodochodech za rok tak předpokládáme vytvořit přes 3000 pracovních míst. Mezi pracovní činnosti navazující na provoz letiště patří např. technická údržba letadel, plnění leteckých pohonných hmot, stravovací a ubytovací služby, obsluha dopravní infrastruktury, služby a provoz bázovaných leteckých společností a další obchodní aktivity.

Štítky:

Tematicky související články

Leave a Reply

Prodej letadel
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.