Pilotinfo

Vodochody vyvrací dezinformace

Přidáno: 09. Prosinec 2010Autor:

letiště Vodochody logoLetiště Vodochody důrazně odmítá pokusy zástupců iniciativy Stop letišti Vodochody hrubým způsobem zasahovat do procesu projednávání studie EIA. Každý investor má v právním státě nárok na nezávislé a spravedlivé posouzení svého investičního záměru ve smyslu zákonů ČR. Neustálá snaha zástupců iniciativy o kriminalizaci investora projektu, tlak na personální obsazení MŽP či otevřené dožadování se intervence ze strany jiných vládních představitelů vede ke zpochybnění právní jistoty v podnikání. Chceme proto vyjádřit přesvědčení, že se dotčení zástupci státní správy nenechají zastrašit a budou garantovat zákonné projednání studie dopadů na životní prostředí podle platných právních předpisů.

Letiště Vodochody také reaguje na hrubě zavádějící informace, které o projektu rozšíření letiště poskytuje médiím zástupce iniciativy, pan Libor Holík.

Letiště opakovaně vyvrací obvinění z budoucího nočního provozu – takový provoz neplánujeme, jak je ve studii EIA uvedeno. Statut letiště, který hodláme zachovat, je “neveřejné mezinárodní letiště“; statut nemá nic společného s nočním provozem.

Na letišti Vodochody nebudou přistávat letadla těžší než 100 tun; letiště je plánováno pro nízkonákladové a charterové společnosti a letadla s rozpětím křídel do 36 metrů (jejichž maximální vzletová hmotnost činí 100 tun). Zároveň dle předpisu L14, dráha bez zpevněných postranních pásů široká 45 metrů (tak, jak bude na letišti Vodochody) může sloužit pouze pro letadla do rozpětí křídel 36 metrů.

Vzletová a přistávací dráha bude oproti současnému stavu dokonce zkrácena, na 2400 metrů. Na východní straně bude doplněna o 300 metrů dlouhou dojezdovou dráhu, která bude sloužit rovněž jako pojezdová dráha (letadla zde již budou na zemi).

Odletové a příletové tratě byly uzpůsobeny tak, aby tam, kde to je možné, byl převažující provoz odveden dále od areálů chemické výroby a center obcí. Bohužel, jak je tomu i u ostatních českých letišť, osídlení České republiky je poměrně husté a nikdy není možné vést letadla územím prostým jakéhokoliv osídlení. Důležitý je ale fakt, že se provozovatel letiště zavázal k plnění předepsaných.

Štítky: ,

Tematicky související články

Leave a Reply

Prodej letadel
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.