Pilotinfo

Další vývoj ve správě para – vše přebírá ÚCL

Přidáno: 13. Červenec 2011Autor:

Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví se objevila zpráva na kterou spousta lidí netrpělivě čekala. Neznamená sice to, že bychom věděli naprosto jasně jak bude správa para fungovat do budoucna, zda se podaří odstranit její dosavadní nedostatky, zejména určitý “jánabráchismus”, kdy nad některými nešvary se “přivírali” oči. tato nejnovější zpráva znamená to, že ve věci je jasno, na základě sdělení úřadu, nikoliv na základě šeptaných informací, nebo na základě velkohubých prohlášení. Citujeme:

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) oznamuje, že z Rozhodnutí Ministerstva dopravy čj. 205/2011-220-SP/10 ze dne 1. 6. 2011 bude ode dne 1. 8. 2011 dle § 82 odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen letecký zákon), zabezpečovat výkon státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení – sportovních padáků.

Ve dnech 15. 7. 2011 – 31. 7. 2011 budou Úřadem od Aeroklubu ČR přebírány veškeré věci související s výkonem státní správy, dne 29. 7. 2011 bude do prostorů Úřadu přestěhován rejstřík výkonných parašutistů.

V období 15. 7. 2011 – 31. 7. 2011 bude z výše uvedených důvodů minimalizována obvyklá činnost na Aeroklubu ČR, rejstřík výkonných parašutistů bude ve dnech 28. 7. a 29. 7. 2011 mimo provoz, proto v tomto období své dotazy adresujte a případné požadavky předem konzultujte telefonicky či mailem s následujícími pracovníky:

Úřad: Jaroslav Hase +420 724 611 137 hase@caa.cz
AeČR: Emil Franěk +420 272 088 800 franek@aecr.cz

Směrnice řady V-PARA a další související legislativa zůstávají do dalšího oznámení v platnosti v původním znění, stejně tak stávající pověřenou osobou Aeroklubem ČR platná vydaná jmenování a pověření inspektorů provozu a inspektorů techniky dle § 83 písm. m) leteckého zákona. Již neplatná jmenování a pověření budou dále řešena samostatně.

Další vývoj ve věci budeme na pilotinfu pozorně sledovat a okamžitě vás informovat.

Tematicky související články

Leave a Reply