Pilotinfo

AERO Vodochody dokončuje svou restrukturalizaci

Přidáno: 31. Leden 2013Autor:

Díky restrukturalizaci se firmě podařilo získat zpět stabilní pozici na světovém leteckém trhu.

Aero v příštích měsících dokončí svou restrukturalizaci, zahájenou po privatizaci společnosti v roce 2007. Jejím cílem bylo společnost modernizovat a zefektivnit její fungování a tak zvýšit její šance uspět v konkurenčním boji na světovém leteckém trhu.

Během předchozích let se Aeru podařilo vrátit se ze ztráty do zisku, získat podíl na projektech největších leteckých výrobců současnosti a navázat partnerství s významnými mezinárodními leteckými společnostmi. Nové kontrakty zajišťují Aeru dostatek práce a nárůst tržeb na řadu let. Na jaře letošního roku proto Aero přistoupí k poslednímu kroku restrukturalizace, kterým je oddělení výrobních činností a s nimi souvisejících závazků a aktiv od činností s výrobou přímo nesouvisejících.

Výrobní činnosti budou spadat do kompetencí společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., nevýrobní činnosti si ponechá AERO Vodochody a.s. AERO Vodochody AEROSPACE tak bude odpovědné zejména za:

  • Veškeré výrobní programy
  • Prostory (budovy, pozemky), výrobní zařízení atd. nezbytné pro výrobní a další činnosti společnosti
  • Výrobní a další dokumentace a práva
  • Veškeré zaměstnanecké, obchodní a dodavatelské vztahy
  • Oprávnění a certifikace nezbytné pro leteckou výrobu a související služby

Průběh ani podoba výrobních programů a s nimi spojených vztahů a závazků se nijak nezmění. AERO Vodochody zůstane vlastníkem Letiště Vodochody a.s., nevyužitých pozemků a dalších aktiv nesouvisejících s výrobou.

10 let L 159 Alca

Tematicky související články

Leave a Reply