Pilotinfo

Výzkumný a technický tým Airbusu vytvořil první jednodílný centroplán z kompozitu

Přidáno: 11. Duben 2017Autor:

Airbus zkonstruoval první jednodílný centroplán, který představuje důležitou evoluci tohoto důležitého strukturálního dílu, jenž poskytuje oporu a zajišťuje tuhost křídlům letadla. Centroplán byl vyroben „v jednom záběru“ v technickém středisku Airbus „Technocentre“ v Nantes, které je vybaveno vyspělými výrobními technologiemi a jehož služby mohou využívat i ostatní společnosti.

Airbus vychází z bohatých zkušeností s konstrukcí kompozitových centroplánů pro velká letadla (např. u typů A380, A400M a A350). Nejnovější jednodílná experimentální konstrukce, jejíž rozměry odpovídají 65 % velikosti skutečného dílu, je výsledkem práce výzkumných a technických týmů společnosti Airbus ze závodů Toulouse a Nantes ve Francii a nabízí lepší vlastnosti než konvenční vícedílné centroplány (ty bývají obvykle složeny z až osmi individuálních dílů). Mezi přednosti nové verze patří o 20 % nižší výrobní náklady, k nimž přispívá menší pracovní náročnost při montáži. Nový díl kromě toho maximálně využívá nejnovějšího pokroku v oblasti kompozitních materiálů, včetně techniky lisování komplexních dílů v kombinaci s nepřerušovaným vláknem. To usnadňuje montáž a zvyšuje zatížitelnost dílu díky jednoduchým dráhám přenosu působících sil. Na projektu, který již prokázal svou uskutečnitelnost, se podíleli externí partneři, včetně společností Structil a JAMCO se specializací na vývoj „předlisovací“ výrobní technologie, a společnosti Coriolis, která se zaměřuje na kladení vrstev uhlíkových vláken. Dalším cílem týmů je připravit jednodílný kompozitový centroplán k průmyslovému využití výrobou prototypu ve skutečné velikosti.

team Airbusu a jejich křídlo z kompozitu centroplán z kompozitu  Airbus

Tematicky související články

Leave a Reply