Pilotinfo

Soutěž v přesném přistání na letišti Jindřichův Hradec v sobotu 28.7.

Přidáno: 17. Červenec 2012Autor:

Minulý víkend proběhl na letišti Jindřichův Hradec LKJH 1. ULL Slet nad Vajgarem. Bohužel trochu nepřálo počasí a tak musela být navigační soutěž posunuta v čase. Protože však místní Aeroklub hned tak něco nezlomí, další akce zde proběhne již v sobotu 28. července na kdy se přesouvá také právě zmíněná navigační soutěž.

Nová akce nese hrdý a k historii odkazující název Kašparův nouzák a jejím zlatým hřebem je soutěž v přesnosti přistání. Přílety soutěžících jsou maximálně do 14:00 místního času, kdy také začíná briefing. Soutěž samotná vypukne ve 14:30 a v 19:00 se již očekává vyhlášení výsledků. Zůčastnit se můžete na všech typech letadel (které snese místní letiště, tak aby přesné přistání, nebylo i přistáním posledním) a sportovních létajících zařízeních. Případné ubytování po vyhlášení výsledků a následné neformální společenské konverzaci je možné jak za úplatu v místních zařízeních, tak zdarma ve vlastním stanu či spacáku.

Z webu Aeroklubu Jindřichův Hradec také přinášíme informaci o události, která dala soutěži v přesném přistání svůj název.

Před 100 léty zažili obyvatelé jindřichohradecka nevšední událost……. V červenci 1912 byl do Jindřichova Hradce po železnici přepraven létající aparát Blériot IX pana inženýra Jana Kašpara. Původně se měl uskutečnit také let dalšího českého aviatika Evžena Čiháka. Ten však svoji exibici v Jindřichově Hradci zrušil pro účast na mezinárodních závodech v Aspru.Původní termín exibice na vojenském cvičišti u Fedrpuše byl stanoven na neděli 16. června 1912. Let byl však odkládán nejdříve pro dozrávající obilí (předpokládala se velká účast obyvatelstva). V dalším oznámeném termínu se let nekonal pro nepříznivé počasí . Až 28. července 1912 přálo aviatikovi štěstí a ve 4 hodiny odpoledne se za velké účasti veřejnosti začala produkce. V dobovém týdeníku „Ohlasy od Nežárky“ byly uveřejňovány bezpečnostní a organizační pokyny pro diváky. Jak v první neděli tak poslední postaral se o bezpečnost návštěvníků politický úřad, pořádek udržovalo četnictvo a ochotně členové sboru dobrovolných hasičů. U pokladen dbala pořádku městská stráž s pořadateli, jimž velké účastenství bylo jedinou odměnou za námahu a mnohé nepříjemnosti, jež jim pořádání vzletu v míře velké spůsobilo. Tento týdeník k vlastní produkci uvádí : Po 4. hodině byl vyvezen z hangáru jednoplošník systému Blériot a po chvíli stejnoměrný hukot motoru a rychle se otáčející vrtule oznamovala, že přípravy jsou ukončeny a vzlet brzy bude zahájen. Vzduchem zaduněl výstřel oznamující počátek vzletu a stroj zvolna se jal pohybovati ku předu. Ještě se otáčející zadní jeho kola po pevné půdě, však přední již zvolna odchylují se od země, stoupají do výše a po chvíli již celý stroj v podobě okřídleného netvora volně se nese vzduchem. Pan ing. Kašpar, tento moderní Ikaros, ovládá stroj svůj s bravurou a zručností právě jemu vlastní, sta očí dychtivě stopuje každý jeho pohyb a za hukotu vrtule pohybuje se stroj zvolna vpřed. Však tu dva nárazy větru a již stroj zvolna se sklání a po chvíli celé létadlo spouští se k zemi. Stroj odvezen zpět k hangáru a p. ing.připravuje se k letu novému. Bohužel však ani tento vzlet nebyl šťastnější předešlého. Pan ing. vznesl se do výše as 12 metrů, přelétl celé cvičiště a snesl se na konci jeho v polích opět k zemi, kdež pro nepříznivý terain létadlo se porouchalo, čímž znemožněn nový vzlet. Škoda že pan ing. Kašpar neprovedl se svým proslulým létadlem aspoň několik obratů a zatáček ve vzduchu, jak prý to učinil při své ranní zkušební plavbě. Další zpráva v republikovém tisku uvádí : Inž. Kašpar v Jindřichově Hradci nemohl provést další let. Brzy po vzletu byl nucen přistáti pro poruchu motoru a při druhém vzletu opět vynechal motor, takže musel přistáti z výše asi 20m do brambořiště, kde se poškodilo zadní rozjížděcí kolečko a směrové kormidlo, čímž další let byl znemožněn.

pozvánka na LKJH

Tematicky související články

Leave a Reply

Prodej letadla Cessna
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.