Pilotinfo

Czech Airlines Technics rozšiřuje své služby i mimo aerolinie

Přidáno: 31. Leden 2022Autor:

Pandemie onemocnění Covid-19 měla značný dopad nejen na leteckou dopravu, ale i na poptávku po službách údržby letadel. Vedle tradičních zákazníků z řad aerolinek tak společnost Czech Airlines Technics (CSAT) už více než rok poskytuje služby novým klientům, jimiž jsou leasingové společnosti. Jejich počet narůstá a na míru potřebám těchto zákazníků vzniká nový model služby v duchu one-stop-shop maintenance.

„Reagujeme na vývoj trhu a pro leasingové společnosti nabízíme model služby, která obsahuje kompletní zajištění prací pod jedním poskytovatelem, bez potřeby využití dalších dodavatelů a bez nutnosti zbytečných přeletů letadel z důvodu následné údržby. Jsme schopni zajistit kompletní podporu zákazníků po dobu parkování letadel, včetně CAMO služeb, registrace/deregistrace letadel a přípravy letadel dle specifických požadavků nového operátora po skončení leasingové smlouvy,“ uvádí Pavel Haleš, předseda představenstva Czech Airlines Technics a dodává: „Pro naši společnost je to velmi zajímavý model, který zajistí využití našich kapacit i pro mimosezónní období.“

Zatímco do konce roku 2020 byly klienty CSAT zejména operátoři letadel z řad leteckých společností, výpadek letecké dopravy z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 způsobil, že aerolinky snižovaly počty letadel a ukončovaly kontrakty s vlastníky letadel. V druhé polovině prosince 2020 tak na pražské letiště zamířilo první letadlo leasingové společnosti. „Po tomto prvním projektu se podařilo dojednat navazující spolupráci a v letní sezóně 2021 jsme provedli několik revizí pro dvě velké leasingové společnosti a zahájili spolupráci i s dalšími klienty z řad leasingových společností,“ doplňuje Pavel Haleš.

V tuto chvíli tak CSAT poskytuje parkování dalším letadlům, na kterých bude v nejbližší době provádět velké revize a redelivery projekty s dalšími službami, jakou jsou DOA a CAMO. Plánován je i přílet dalších letadel pro provedení revizí v letním období letošního roku. Služba parkování je nabízena i leteckým společnostem, a to jak na letišti v Praze, tak na partnerských letištích v ČR a na Slovensku.

Dlouhodobý parking letadel CSAT

Tematicky související články

Leave a Reply