Pilotinfo

Letečtí akrobaté zemí V4 budou více spolupracovat

Přidáno: 18. Říjen 2012Autor:

Ve dnech 12. a 13. října se uskutečnila v Budapešti pracovní schůzka představitelů reprezentačních týmů v letecké akrobacii zemí Visegrádské čtyřky (V4 – Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a zástupců Rumunska, Ukrajiny, Itálie a Švédska.

Pracovní schůzku připravil a realizoval představitel organizačního týmu letošního Mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced a současně maďarský reprezentant v letecké akrobacii Tamás Abrányi.

Cílem schůzky bylo prodiskutovat problémy akrobatů v jednotlivých zemích a hledat společná řešení, která mohou zvýšit konkurenceschopnost závodníků zemí V4, ale i zvýšení populatity letecké akrobacie a leteckých sportů u veřejnosti . Za Českou republiku se této schůzky zúčastnil Stanislav Bajzík – trenér reprezentace České republiky v letecké akrobacii a Vladimír Machula – ředitel letošního Mistrovství světa v akrobacii na kluzácích a Mistrovství Evropy v akrobacii kategorie Unlimited. Pracovní schůzky se také účastnil více-prezident CIVA Lars-Göran ARVIDSSON.

V naprosté většině zůčastněných zemí mají akrobaté stejné problémy, začíná to naprostým nezájmem podporovat letecké sporty ze strany státu (s vyjímkou Rumunska) a z toho logicky plynou důsledky – nízký počet závodníku ve světových kategoriích Advanced a Unlimited, nízká úroveň rozhodčích na národních soutěžích, nekontrolovatelnost softwaru používaného pro vyhodnocování akrobatických soutěží a nedostupnost aktuálních verzí software pro tvorbu akrobatických sestav. Samostatnou kapitolou je neschopnost vrcholného orgánu CIVA měnit pravidla pro provádění akrobacie v zájmu zvýšení prezentace sportu na veřejnosti a v médiích, kdy současný systém naprosto nerespektuje současné potřeby médií. Z toho pak plyne i nízký zájem médií o letecké sporty a následně i malý zájem sponzorů, letecký sport podpořit.

Pochopitelně tyto problémy nemůže vyřešit jedna pracovní schůzka zástupců V4 a okolních zemí. Je třeba dosáhnout hlavně změny v přístupu vedení CIVA, která musí reálně reagovat na požadavky dnešní doby. Tyto základní požadavky byly i pro akrobatickou komisi CIVA definovány na posledním zasedání v Polském Krakově generálním sekretářem Jean-Marc BADANEM.

Hlavním výstupem pracovní schůzky V4 pro závodníky, je reálná snaha všech zúčastněných podpořit leteckou akrobacii, v oblasti motorové akrobacie, ale i na kluzácích, organizováním otevřených soutěží V4 před soutěžemi MS/ME.

Táto nová soutěž, pro kategorii Advanced a Unlimited se uskuteční v roce 2013 v maďarském centru letecké akrobacie na letišti Matkópuszta (LHMP) v termínu
3.-6. Července (pravděpodobný termín ME Advanced je 1-11. Srpen). Povedlo se dohodnout i název nové soutěže „Danubia Cup“. Nová soutěž v akrobacii na kluzácích pro kategorie Advanced a Unlimited se uskuteční na letišti Slávnica (LZDB) v termínu přibližně 12.-16. Června. Další detaily budou následovat po zasedání CIVA v Lausanne.

Dále bylo dohodnuto, že tyto schůzky V4 se budou odehrávat pravidelně před zasedáním CIVA. Soutěže v případě zájmu jednotlivých zemí budou rotovat tak, aby každý člen V4 a případné okolní země měla možnost přitáhnout špičkové závodníky.

letecká akrobacie na kluzáku

Tematicky související články

Leave a Reply

CAMO - zajištění kontroly letové způsobilosti pro letadla
Máme oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti od ÚCL. Vytvoříme Vám program údržby letadla nebo ho schválíme.