Pilotinfo

​V roce 2013 dosáhl ŘLP ČR druhého nejlepšího hospodářského výsledku v historii

Přidáno: 15. Duben 2014Autor:

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2013 hrubého zisku v celkovém objemu 508 milionů korun a to při obratu 3.305 milionů korun. Tento výsledek představuje po roce 1999 historicky druhý nejlepší ekonomický výsledek podniku. Byl dosažen a výrazně překročen plánovaný výsledek hospodaření a podnik tak splnil všechny svoje závazky vůči zakladateli (Ministerstvo dopravy ČR), zaměstnancům, dodavatelům a ostatním obchodním partnerům.

Příznivých hospodářských výsledků bylo dosaženo i přes meziroční stagnaci letového provozu v českém vzdušném prostoru  a další mírný pokles provozu na letištích České republiky.  Kromě dlouhodobě uplatňovaného trendu řízení a úspor nákladů byl hospodářský výsledek podniku pozitivně ovlivněn oslabením české koruny v závěru roku 2013. Zisk tak nebyl dosažen na účet leteckých dopravců, protože podnik i v roce 2013 zachoval své ceny na úrovni posledních pět let. Od roku 2009  ŘLP ČR, s. p., soustavně uplatňuje zákaznicky vstřícný přístup a současně naplňuje požadavky „Výkonnostního plánu České republiky“ stanoveného Evropskou komisí v oblasti cenotvorby a efektivnosti nákladů letových navigačních služeb pro tzv. první referenční období, zahrnující roky 2012 – 2014.

Způsob hospodaření a dlouhodobě dosahované pozitivní hospodářské výsledky a to i v  době poklesu letového provozu pozitivně hodnotila i závěrečná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, který v podniku prováděl v roce 2013 hloubkovou kontrolní činnost

ŘLP ČR, s. p., je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby a hospodářský výsledek podniku je předmětem daně z příjmů. Výše této daně činí 102,3 mil. Kč, což odpovídá jejímu meziročnímu nárůstu o 3 %. Finanční situace ŘLP ČR, s. p., byla v roce 2013 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu. Tato skutečnost dává reálný předpoklad pro příznivý vývoj hospodaření i v následujícím období.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2013 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 92 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb (78 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb (14 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 1,8 mil. Kč.

Nezanedbatelnou výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 32 milionů korun, konkrétně činnostLetecké školy ŘLP ČR, s. p.,  (obchodní jméno CANI – Czech Air Navigation Institute). V roce 2013 byla úspěšně dokončena rekonstrukce jejího sídla a CANI tak má v současnosti vytvořeny všechny podmínky pro další komerční expanzi v oblasti leteckého výcviku.

„Potvrdila se správnost naší strategie věnovat se také komerčním činnostem, souvisejících s centralizovaným a komplexním výcvikem leteckého personálu pro českou i zahraniční klientelu. Naše možnosti v této oblasti jsme před dvěma roky výrazně posílili akvizicí Výcvikového střediska Českých aerolinií,  které v současnosti působí pod názvem Czech Aviation Training Centre (CATC). Zájem o nabízené výcvikové aktivity a dosažený zisk  je  pro nás tím nejlepším důkazem“ uvedl při této příležitosti generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služebv České republice a také k posílení některých funkcí souvisejících s odpovědností státu při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy. Nejdůležitějším strategickým rozvojovým cílem podniku je v roce 2014 pořízení nového systému pro řízení letového provozu (tzv. projekt NEOPTERYX), který se v budoucnosti stane hlavním pilířem pro poskytování moderních a bezpečných letových provozních služeb v českém prostředí.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 2013 následující letecké společnosti: Lufthansa, Emirates, Air Berlin, Turkish Airlines, British Airways, České aerolinie, Travel Servis, Swiss International Airlines, Qatar Airlines, Ryanair, Austrian Airlines a další.

air navigation servis czech republic

Tematicky související články

Leave a Reply