Pilotinfo

Hospodářské výsledky podniku Řízení letového provozu ČR v roce 2012

Přidáno: 03. Duben 2013Autor:

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2012 hrubého zisku v celkovém objemu 336 milionů korun a to při obratu 3.160 milionů korun. Byl dosažen a výrazně překročen plánovaný výsledek hospodaření a podnik tak splnil všechny svoje závazky vůči zakladateli (Ministerstvo dopravy ČR), zaměstnancům, dodavatelům a ostatním obchodním partnerům.

Příznivých hospodářských výsledků bylo dosaženo i přes meziroční pokles letového provozu v českém vzdušném prostoru o 1,9%, další významný meziroční pokles provozu na letišti Praha o 13%a také prostřednictvím trvalého uplatňování trendu řízení a úspor nákladů. Zisk nebyl dosažen na účet leteckých dopravců, protože podnik i v roce 2012 zachoval své ceny na úrovni posledních čtyř let. Od roku 2009 tak ŘLP ČR, s.p. uplatňuje zákaznicky vstřícný přístup a současně naplňuje požadavky „Výkonnostního plánu České republiky“ stanoveného Evropskou komisí v oblasti cenotvorby a efektivnosti nákladů letových navigačních služeb pro tzv. první referenční období, zahrnující roky 2012 – 2014.

ŘLP ČR, s.p. je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby a hospodářský výsledek podniku je předmětem daně z příjmů. Výše této daně činí 99,4 mil. Kč, což odpovídá jejímu meziročnímu nárůstu o 22,8 %. Finanční situace ŘLP ČR, s.p. byla v roce 2012 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu. Tato skutečnost dává reálný předpoklad pro příznivý vývoj hospodaření i v následujícím období.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2012 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 94 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb (78 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb (16 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 1,7 mil. Kč.

Dynamicky rostoucí výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 69 milionů korun, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p., která od roku 2008 působí pod obchodním jménem CANI – Czech Air Navigation Institute. Meziroční vývoj výnosů CANI dosáhl v roce 2012 nárůst o 66 %.

„CANI dynamicky naplňuje naši strategii v oblasti komerčního rozvoje a konkurenceschopnosti na zahraničním trhu v oblasti výcviku a konzultací. Naše možnosti v této oblasti jsme v roce 2012 současně výrazně posílili akvizicí Výcvikového střediska Českých aerolinií (CATC) a to v rámci budování konceptu „Aviation Academy“, který zahrnuje komplexní a centralizovaný výcvik leteckého personálu pro českou i zahraniční klientelu. Komerční a výcvikové portfolio CANI se v roce 2012 také nově rozšířilo o možnost provádět měřící a kalibrační lety a to v souvislosti s převedením dvou letadel Úřadu civilního letectví ČR do vlastnictví podniku. Tyto služby jsme již úspěšně realizovali například pro zákazníka v Gruzii“ uvedl při této příležitosti generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice a také k posílení některých funkcí souvisejících s odpovědností státu při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy. Nejdůležitějším strategickým rozvojovým cílem podniku je pořízení nového systému pro řízení letového provozu (tzv. projekt NEOPTERYX), který se v budoucnosti stane hlavním pilířem pro poskytování moderních a bezpečných letových provozních služeb v českém prostředí.

“Vzhledem k tomu, že ceny za poskytované letové provozní služby pro rok 2013 zůstávají v souladu s Výkonnostním plánem České republiky orientované na zákazníka, očekáváme i přes přetrvávající potíže leteckých dopravců mírný nárůst poptávky po našich službách v českém vzdušném prostoru. Věříme v zastavení poklesu provozu na letišti Praha, stagnaci nebo minimální nárůst startů a přistání předpokládáme na regionálních letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech, jejichž výsledky jsou spojeny především s letní charterovou sezónou“, komentoval provozní prognózy pro rok 2013 generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Klas.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 2012 následující letecké společnosti: Lufthansa, Emirates, Air Berlin, British Airways, České aerolinie, Travel Servis, Turkish Airlines, Wizz Air, Swiss International Airlines, Qatar Airlines, Ryanair, Austrian Airlines a další.

Tematicky související články

Leave a Reply