Pilotinfo

Komentář presidenta společnosti Honeywell k nárustu letecké dopravy

Přidáno: 03. Září 2011Autor:

Mezinárodní asociace IATA tento týden zveřejnila aktuální statistiky světové letecké dopravy . Přinášíme vám komentář k těmto statistikám, jehož autorem je Paolo Carmassi, prezident společnosti Honeywell Aerospace pro oblast Evropy, středního Východu a Indie:

“Nejnovější globální statistiky letecké dopravy, které dnes zveřejnila mezinárodní asociace IATA, ukazují, že osobní letecká doprava vzrostla v červenci 2011 oproti červenci 2010 o 5,9 procenta. S tím, jak se zvyšuje počet pasažérů leteckých společností a letiště a operátoři se snaží zvládat zvýšený nápor cestujících posílený letními dovolenými, se do popředí zájmu dostávají technologie pro řízení letecké dopravy (ATM – Air Traffic Management), které mohou pomoci snížit riziko zpoždění letů na přeplněném evropském nebi.

Klíčovým prvkem k tomu, aby bylo možné vyhovět požadavkům současné i budoucí letecké dopravy, je daleko víc než dřív provozní efektivita, protože ceny paliv jsou i nadále na houpačce a nad vývojem světové ekonomiky stale visí otazník. Požadavek na růst provozní efektivity a snižování nákladů je dnes pro evropské letecké společnosti naléhavější než dřív. Už dnes jsou přitom k dispozici ATM technologie, které snižují spotřebu paliva a zvyšují efektivitu dopravy tím, že umožňují dosahovat vyšší hustoty provozu díky navádění letadel na co nejoptimálnější dráhu. Je nezbytné, aby hlavní hráči v leteckém průmyslu, jako jsou SESAR, evropští provozovatelé letišť, letecké společnosti, poskytovatelé leteckých navigačních služeb stejně jako i Honeywell, postupovali společně v úsilí zavést tyto technologie v evropském regionu co nejefektivnějším a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem.

Honeywell je jedním z klíčových členů iniciativy SESAR (Single European Sky ATM Research) Joint Undertaking, která s rozpočtem 2,1 miliardy eur usiluje o modernizaci evropské letecké infrastruktury. Do roku 2020 si dal SESAR za cíl snížit průměrnou dobu letu o 8–14 minut, spotřebu paliva o 300–500 kg a redukovat emise CO2 přinejmenším o 948 kg na jeden let.”

Tematicky související články

Leave a Reply