Pilotinfo

ŘLP ČR, s.p. podporuje zavádění leteckého elektrického pohonného systému WheelTug

Přidáno: 29. Listopad 2012Autor:

Prostřednictvím Memoranda o spolupráci, které bylo uzavřeno se zástupci společností WheelTug plc. se bude státní podnik Řízení letového provozu České republiky podílet jako partner v oblasti letových provozních služeb při zavádění technologie WheelTug.

WheelTug je jedinečným konceptem v pozemním provozu letadel. Tento patentovaný elektrický pohonný systém využívá vysoce výkonné elektrické motory, které budou integrovány do příďových kol letadla a zajistí plnou pohyblivost na zemi bez použití hlavních motorů letadla či tahačů pro provoz na odbavovacích plochách a pojezdových drahách. WheelTug umožní pojíždění letadla s vypnutými hlavními motory z odbavovací plochy na vzletovou dráhu a po přistání  od výjezdu z dráhy až k odbavovacímu stání. Výsledná zlepšení hospodárnosti, flexibility, spotřeby paliva, snížení opotřebení motorů a emisí CO2 předpokládají úspory více než 500,000 USD na letoun za rok.

„ŘLP ČR, s.p. patří mezi dynamické a vysoce inovativní poskytovatele služeb řízení letového provozu na mezinárodní úrovni. Vítáme proto jeho expertní podporu a poskytování potřebných provozních údajů při zavádění konceptu WheelTug a současně také možnost zajištění  souvisejícího výcviku leteckého a pozemního personálu v jeho výcvikových zařízeních“ (pozn. Letecká škola ŘLP ČR, s.p. a Czech Airlines Training Centre), uvedl při této příležitosti výkonný ředitel společnosti WheelTug plc. Isaiah Cox.

„Koncept WheelTug je jedním z důležitých projektů, který v souladu s naší strategií vytváří nové příležitosti při zvyšování bezpečnosti a efektivity letištního provozu a to při významném snížení zátěže životního prostředí. Jsme proto připraveni intenzivně se podílet na provozní i výcvikové úrovni vedoucí k úspěšnému zavedení této technologie“, doplnil v této souvislosti generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Klas.

WheelTug přinese letištím, leteckým společnostem a cestujícím několik provozních výhod. Jelikož proudové motory letadel nebudou při pojíždění v činnosti, dojde k významnému snížení hluku. Zároveň se letadla budou moci rychleji a bezpečněji pohybovat mezi odbavovací plochou a vzletovými a přistávacími drahami. Nový postup zkrátí čas pobytu letadel na zemi a urychlí provoz letiště. Z pohledu bezpečnosti WheelTug odstraní riziko nasátí cizích předmětů do motorů a eliminuje proud výstupních plynů za motorem, což přinese bezpečnější pracovní podmínky letištnímu pozemnímu personálu. Letištím bude umožněno redukovat bezpečné vzdálenosti za motory a využívat pojezdové dráhy efektivněji.

Tematicky související články

Leave a Reply