Pilotinfo

Stanovisko MO ČR k aktuální situaci kolem dodávky operačního vybavení letounů CASA

Přidáno: 02. Srpen 2011Autor:

Ministerstvo obrany uplatní počínaje včerejším dnem tj. 1. srpnem 2011 sankce vůči dodavateli letounů CASA C295-M (dále CASA), které vyplývají ze smlouvy. Konkrétně se jedná o smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení v řádu desetin promile z ceny dílčího plnění. Příslušná výzva bude dodavateli adresována v nejbližších dnech.

Dodavatel letounů CASA (společnost Omnipol a.s.) ve stanovené lhůtě tj. do 31. července 2011 neodstranila závady na systému pasivní ochrany tohoto letounu. Tím dle platné smlouvy došlo ze strany dodavatele k prodlení s dodávkou dílčího plnění (tj. dodání systému pasivní ochrany letounu, který je součástí operačního vybavení letounu).

Se současným stavem rozhodně nejsme spokojeni a pro jeho nápravu učiníme maximum,“ uvedl náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Rudolf Blažek.

V současné době pokračují v sídle výrobce letounů ve Španělsku a na jeho náklady práce na odstranění závad na operačním vybavení letounu. Ty by měly být ukončeny do konce tohoto měsíce a následně by se letouny CASA měly podrobit opakovaným vojskovým zkouškám.

„O případných dalších právních krocích vůči dodavateli bude rozhodnuto počátkem příštího měsíce s přihlédnutím k výsledkům právní analýzy, kterou pro Ministerstvo obrany připravuje renomovaná advokátní kancelář,“ uvedl náměstek Blažek. „Rozhodně máme zájem na tom, aby závady byly co nejdříve odstraněny a letouny mohly začít plnit požadované úkoly ve prospěch Armády České republiky. V případě, že k tomu však v nejbližších měsících nedojde, je opodstatněné uvažovat také o možném odstoupení od smlouvy,“ upřesnil náměstek Blažek.

Vladimír Lukovský, tisková služba Ministerstva obrany

Štítky: ,

Tematicky související články

Leave a Reply