Pilotinfo

Řízení letového provozu v roce 2019 zvýšilo obrat i přes snížení cen

Přidáno: 16. Duben 2019Autor:

Hrubý zisk státního podniku Řízení letového provozu České republiky v roce 2018 dosáhl  369 milionů korun a to při celkovém obratu ve výši 4 320 107 tis. Kč.  I přes další snížení cen za poskytované služby v roce 2018 byl dosažen a překročen plánovaný výsledek hospodaření. Stejně jako v předchozích letech byla finanční situace společnosti v roce 2018 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi svými závazky. Hospodářské výsledky schválila na svém jednání dozorčí rada podniku.

ŘLP ČR, s.p. je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby. Výše všech povinných odvodů podniku do státního rozpočtu, včetně daně z příjmů za rok 2018, překročila 1 miliardu Kč. Kromě daňových povinností podnik zajistil v souladu s předpisy i příděl do fondu zakladatele ve výši 105 mil. Kč.

air navigation servis czech republic

Do pozitivních hospodářských výsledků podniku se významně promítla dobrá kondice mezinárodní letecké dopravy. V roce 2018 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno 912 817 pohybů a příznivou skutečností je také další nárůst letového provozu na letišti v Praze (155 216 startů a přistání). Pro letecké dopravce je český vzdušný prostor dlouhodobě atraktivní vzhledem k vysoké úrovni bezpečnosti, dostatečné kapacitě a zákaznicky nastavené cenové politice. Ceny za poskytované služby podnik nezvýšil od roku 2009, naopak je v souladu s ekonomickou regulací předepsanou Evropskou komisi dlouhodobě snižuje. I přes tuto skutečnost ŘLP ČR, s.p.  meziročně zvýšil svůj provozní zisk na 406 milionů Kč., (360 mil. Kč v roce 2017).

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2018 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 93,1 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačníchslužeb – 3 261 309 tis. Kč (77,4 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb 657 842 tis. Kč (15,6 % celkových výnosů).

Významnou výnosovou položkou jsou tradičně i komerční aktivity podniku ve výši 187 milionů Kč, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. (obchodní jméno CANI – Czech Air Navigation Institute).  Tyto výsledky v sobě odráží především úspěšně probíhající výcvik řídících letového provozu pro Bosnu a Hercegovinu, Maltu a Norsko. Významně vzrostla i poptávka po nabídce činností kalibrační letky podniku, která dlouhodobě působila u zákazníků v Uzbekistánu, Tanzanii nebo Kubě.

 Jsem velmi rád, že náš podnik má za sebou další hospodářsky úspěšný rok. Nárůst provozu a s ním související ekonomické aspekty evropské regulace v oblasti  cenotvorby sice v našem případě již přesahují optimální úroveň, nicméně i v roce 2019 jsme připraveni zvládnout požadavky na kapacitu a to bez negativních vlivů na naše ekonomické výsledky“,  uvedl generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na zajištění dostatečné kapacity a další rozvoj letových provozních služeb a v České republice. Dobré hospodářské výsledky poslouží jako základ pro další strategický rozvoj podniku a udržení jeho silné pozice jako technologické špičky v regionu. Současně také vytváří podmínky pro naplnění požadavků ministerstva dopravy v rámci čerpání prostředků z fondu zakladatele.

Vývoj zisku ŘLP ČR, s.p. 2012  – 2018 (v tis. Kč)

Řízení letového provozu hospodaření 2018
Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply