Pilotinfo

Tiskové prohlášení prohlášení CZALPA ČSA

Přidáno: 02. Prosinec 2011Autor:

Jsme si vědomi přetrvávajícího a dlouhodobě stupňujícího se tlaku na jednotlivé zaměstnance, kteří se i v návaznosti na obdobnou situaci začátkem tohoto roku, ocitli v mimořádně stresující situaci. Situace, kdy ČSA činí kroky, které musí mít za následek i další propouštění a ohrožení existence, jakým bezesporu ztráta zaměstnání je, když dosud piloti věřili v zásady vyhlášené zaměstnavatelem, vyvolala tlak i na jejich odbory. Proto CZALPA zatím i nadále členům doporučuje s ohledem na zachování bezpečného provozu, aby svou okamžitou situaci, vzhledem k odpovědnosti kterou při výkonu svého zaměstnání nesou, důsledně každý jednotlivě vždy zvážili svou aktuální schopnost provedení letů. Zároveň ale CZALPA nemůže nereagovat na současný vývoj a proto se současně rozhodla pokračovat v protestních akcích a důsledně využívat svých práv a plnit své povinnosti vůči svým členům dle nejen kolektivní smlouvy a doporučujeme členům, aby nevycházeli již vstříc žádostem ČSA ve svém volném čase.
ČSA dnes po poledni přistoupilo k bezprecedentnímu tlaku na členy Výkonné rady CZALPA. Pod pohrůžkou prý až násilného vyvedení najatou bezpečnostní službou uložilo ČSA odchod členů CZALPA z budovy ČSA. Členům výkonné rady byla tak znemožněna práce v kanceláři CZALPA a tedy jejich odborová činnost Jde o šikanózní a diskriminační jednání managementu ČSA proti zástupcům zaměstnanců. Navíc došlo k zablokování jejich ID karet a zákazu letové činnosti.

Airbus A 310 ČSA

Tematicky související články

One Response to “Tiskové prohlášení prohlášení CZALPA ČSA”

  1. 1
    Tomas Says:

    Jak to vidím zvenku? Fakt: management zjevně neřídí společnost tak, jak by měl. Nicméně v době, kdy společnost evidentně prodělává (fakt) a nekompetentní management (fakt) ať již záměrně či neúmyslně vede ČSA k řízenému zániku (spekulace), tak partizánská akce tohoto typu mu jen nahrává do karet, protože povede k rychlejšímu zániku ČSA (fakt). Jinými slovy, ano je to smutné, že to takhle skončí, ale touhle párzánštinou si piloti střílejí do vlastní nohy neboť jen urychlí konec ČSA.

    Takže pokud bych já měl volit – varianta 1 – létat ještě rok-dva doma než to zavřou a pak jít za menší pěníz někam do tramtárie, nebo varianta 2 – létat/nelétat ještě 6 měsíců doma, než to zavřou a pak jít za menší peníz někam do tramtárie…. tak je moje volba zcela jasná. Bylo by fajn, kdyby si tuhle otázku položil každý Žmolík.

Leave a Reply