Pilotinfo

Hospodářské výsledky ŘLP ČR, s.p. v roce 2010

Přidáno: 09. Květen 2011Autor:

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2010 hrubého zisku v celkovém objemu 203.178 tisíc korun a to při obratu 3.130.374 tisíc korun. V případě hrubého zisku tak došlo ke zlepšení ve srovnání s plánovanými ukazateli pro rok 2010. Výborný hospodářský výsledek byl dosažen nejenom z důvodu meziročního nárůstu letového provozu v českém vzdušném prostoru o 2,7%, ale také prostřednictvím pokračujícího trendu řízení nákladů. Zisk rovněž nebyl dosažen na účet leteckých dopravců, protože podnik v roce 2010 zachoval své ceny na úrovni posledních dvou let. Po celou dobu poklesu poptávky po letecké dopravě tak ŘLP ČR, s.p. udržel zákaznicky vstřícný přístup a nepřenášel náklady krize na letecké dopravce.

Finanční situace ŘLP ČR, s.p. byla v roce 2010 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2010 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 93% z celkových výnosů podniku v roce 2010. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb (77% z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb (17% celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 1,3 mil. Kč.

Do hospodaření podniku významně nezasáhlo ani pětidenní úplné přerušení poskytovaných služeb v dubnu 2010, které bylo zapříčiněno výskytem sopečného popela v českém vzdušném prostoru. Snížení výkonů letového provozu v tomto období zapříčinilo pokles ve výnosech ŘLP ČR, s.p. v celkové částce 37,4 mil. Kč. Z toho za traťové služby řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru připadá 30,9 mil. Kč a za služby poskytované na letištích 6,5 mil. Kč.

Důležitou položkou jsou i nadále výnosy z komerčních aktivit podniku ve výši 23.000 tisíc korun, konkrétně z činnosti Letecké školy ŘLP ČR, s. p., která od roku 2008 působí pod obchodním jménem CANI – Czech Air Navigation Institute. „Dosavadní úspěchy a komerční nabídka CANI stojí i za naší další plánovanou aktivitou v zahraničí. S ohledem na liberalizaci letištních služeb řízení letového provozu ve Španělsku se připravujeme na mezinárodní výběrové řízení. Ve spojení s partnerskou španělskou firmou SAERCO jsme schopni prostřednictvím CANI zajišťovat výcvik a další činnosti pro vybraná španělská regionální letiště,“ uvedl  generální  ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice a nově pak také k posílení některých funkcí souvisejících s odpovědností státu při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy.

„Stejně jako v předchozích letech bude naším hlavním cílem a posláním pro rok 2011 poskytovat bezpečné a nákladově efektivní letové provozní služby. Budeme pokračovat v dalším zvyšování kvality našich služeb, kde jsme v roce 2010 dosáhli zejména v oblasti průměrného zpoždění výborných výsledků. Vzhledem k tomu, že ceny za poskytované letové provozní služby pro rok 2011 zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích třech letech, očekáváme další nárůst poptávky ze strany leteckých dopravců po našich službách v českém vzdušném prostoru o 3,5%. Stagnaci nebo jen velmi mírný nárůst letového provozu předpokládáme na letišti Praha a také na regionálních letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech“, komentoval provozní prognózy pro rok 2011 generální ředitel ŘLP ČR, s.p.  Ing. Jan Klas.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s.p. byly v roce 2010 následující letecké společnosti: Lufthansa, České aerolinie, Emirates, British Airways, Raynair, Wizz Air, EasyJet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Aeroflot, Alitalia, Austrian Airlines a další.

Tematicky související články

Leave a Reply