Pilotinfo

Letiště Vodochody předložilo dopracovaný dokument EIA, obcím v okolí letiště v něm současně navrhlo kompenzační program

Přidáno: 07. Září 2011Autor:

Vedení letiště Vodochody učinilo další potřebný krok k budoucí dostavbě mezinárodního letiště. Předložilo ministerstvu životního prostředí dokumentaci EIA, jejíž úspěšné posouzení je nutnou podmínkou k výstavbě budoucího mezinárodního terminálu. Vedle závazku plnit zákonné hlukové limity předložilo okolním obcím i veřejný příslib, v němž se zavazuje kompenzovat obyvatelům zátěž spojenou s provozem letiště.

„V aktualizované dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí jsme upřesnili některé oblasti. Především šlo o hlukovou zátěž, bezpečnost provozu a dopravní dostupnost. Vše požadované jsme doplnili a předpokládáme úspěšné projednání dokumentace EIA,“ uvedl ředitel letiště Martin Kačur. Ministerstvo životního prostředí v nejbližší době dokument rozešle k připomínkám všem zainteresovaným subjektům, tedy především dotčeným obcím a orgánům státní správy. Investor se v dokumentaci mimo jiné zavazuje k tomu, že na letišti nebude plánován provoz po 22. hodině, jsou definované jednoznačné podmínky pro zpožděný provoz a příletové a odletové trasy letadel jsou voleny tak, aby co nejméně hlukově zatížily okolní obce.

Součástí studie EIA je i jednostranný veřejný příslib letiště vůči dotčeným obcím. Letiště se v něm zavazuje zřídit speciální bankovní účet, na který bude poukazovat finanční prostředky, o jejichž využití budou rozhodovat obce. Automaticky poputuje na účet za každého odlétajícího cestujícího jedna koruna. Veřejný příslib navrhuje i řešení situací, pokud dojde z objektivních příčin k nedodržení standardních podmínek provozu. Například v případě zpoždění, kdy letadlo bude muset uskutečnit pohyb po 24. hodině, letiště zaplatí na účet 50.000,- korun. „Chceme, aby obyvatelé okolních obcí věděli, že to s vyloučením nočního provozu myslíme vážně, a že podmínky pro letecké společnosti byly nastaveny dostatečně demotivačně, aby společnosti neměly snahu noční hodiny pro provoz využívat. Pokud by přesto z objektivních provozních důvodů došlo ke zpoždění letu do nočních hodin, jsme připraveni tuto skutečnost finančně vykompenzovat,“ dodává Martin Kačur. Jak upřesnil, jde o první návrh. „Samozřejmě jsme otevřeni dialogu a stále platí, že jsme připraveni zasednout se zástupci obcí ke kulatému stolu. Hodnoty navrhovaných kompenzací se na základě příštích diskusí se starosty ještě mohou změnit,“ doplňuje.

V případě úspěšného projednání dokumentace EIA a následujícího stavebního řízení lze očekávat zahájení provozu na letišti v roce 2015.          

Letiště Aero Vodochody

 

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply