Pilotinfo

CASA stále nemůže do zahraničních misí

Přidáno: 03. Červenec 2012Autor:

Nekonečný a dnes už hlavně trapný příběh zavádění letounů CASA C 295M do výzbroje Vzdušných sil Armády České republiky pokračuje. Otázkou k rozlousknutí je, zda za problémy může výrobce, dodavatel a kompletátor systémů nebo objednavatel, který si objednal všechno co viděl.

Dne 2. července 2012 byla podepsána „Závěrečná zpráva“ opakovaných vojskových zkoušek systému vlastní ochrany (DAS) letounu CASA C-295M. Systém vlastní ochrany se skládá z komplexu různých druhů systémů, které slouží k signalizaci ohrožení letounu a automatickému přijetí účinných opatření k odvrácení hrozby proti prostředkům pozemní i vzdušné obrany.

„Na základě výsledků všech zkoušek jednotlivých systémů komise Armády České republiky dospěla k závěru, že systém nevyhověl a vyžaduje úpravy. Z celkového počtu 17 prověřovaných oblastí systém nevyhověl v 7 z nich. Nejedná se o systémové závady, avšak zjištěné nedostatky musí být odstraněny tak, aby byl systém plně funkční,“ uvedla mluvčí Generálního štábu AČR plukovnice Jana Růžičková.

Ministerstvo obrany nyní intenzivně jedná s výrobcem i dodavatelem, jak zjištěné závady odstranit. Stejně jako v případě třístranné dohody o narovnání z letošního ledna, díky které došlo k prodloužení záruky, dodávce náhradních dílů za téměř 5 milionů korun a vrácení jednoho dvoumístného stroje L-159, činí česká strana veškeré kroky se snahou získat odpovídající kompenzace za poskytnutí časového prostoru k odstranění přetrvávajících nedostatků. Za ne zcela funkční systém DAS navíc opětovně nabíhají dodavateli od 1. června 2012 sankce v řádu desítek tisíc korun denně.

Po odstranění závad na navigačních a spojovacích systémech letounů v květnu tohoto roku plní nyní letouny CASA C-295M bez omezení všechny úkoly související s výcvikem posádek či přepravou osob a materiálu. Závady na systému DAS ale dosud znemožňují nasazení strojů CASA v zahraničních misích.

dopravní letadlo CASA

Tematicky související články

Leave a Reply