Pilotinfo

Letový provoz v českém vzdušném prostoru překonal v roce 2012 na stejné úrovni, letiště Václava Havla má další propad cestujících

Přidáno: 29. Leden 2013Autor:

Vyhodnocení provozní výsledků ŘLP ČR, s.p. potvrdilo stabilizaci  mezinárodní letecké dopravy, která se projevila trvalým zájmem leteckých dopravců o využití služeb podniku. V roce 2012 bylo v českém vzdušném prostoru provedeno více než 700 000 pohybů, což ho řadí na druhé místo za provozně nejsilnější rok 2011. Další pozitivní skutečností je, že i v době letních provozních špiček byly služby řízení letového provozu poskytovány na nejvyšší úrovni bezpečnosti a v souladu s požadovanou kapacitou

Celkový počet pohybů ve vzdušném prostoru České republiky za rok 2012 činí 700 455, což představuje ve srovnání s rokem 2011 meziroční pokles o 1,9 % (714 279 pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 71 114 pohybům – v denním průměru tedy 2 294 letům. (Při průměrné kapacitě jednoho letadla cca 150 pasažérů tak bylo v průběhu jednoho dne přepraveno v českém vzdušném prostoru téměř 350 000 cestujících).

 „Za nejdůležitější považuji skutečnost, že i přes vysoký objem letového provozu v českém vzdušném prostoru nedošlo v roce 2012 k žádné události, která by znamenala vážné ohrožení bezpečnosti. Současně jsme naše služby poskytovali v požadované kapacitě a naši zákazníci tak nezaznamenali v českém vzdušném prostoru prakticky žádné zpoždění“ komentoval provozní výsledky provozní ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Štindl.

Právě hodnoty průměrného zpoždění na jeden provedený let, jako důležitý indikátor kvality a kapacity poskytovaných služeb dosáhly minimálních hodnot  (0,008 minuty na provedený let).  ŘLP ČR, s.p. se tak pohybuje výrazně pod úrovní 0,15 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL). V českém vzdušném prostoru byla současně dosažena optimální úroveň kapacity, která činí 156 pohybů za hodinu a přesně odpovídá požadavkům letového provozu ve špičkových hodinách.

Z hlediska ekonomického je také pozitivní, že v meziročním srovnání dochází v českém vzdušném prostoru k nárůstu tzv. přeletových jednotek o 0,1 %. Došlo tedy k mírnému nárůstu počtu proletěných kilometrů a zvyšuje se i maximální vzletová hmotnost letadel, které se na českém nebi objevují a to zejména v nejvyšších letových hladinách. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates, Air Berlin a British Airways. 

Vybrané provozní informace

Celkový provoz v roce 2012 700 455 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2012 71 114 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den – 29. červen 2012 2 353 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru roce 2012 * 105 milionů

 

Pokles provozu naopak pokračuje již čtvrtým rokem na Letišti Václava Havla Praha. Celkový počet pohybů (startů a přistání) činil 131 618 a byl tak zaznamenán meziroční pokles o 12,9% oproti  roku 2011 (151 218 startů a přistání). Nejvyšší provoz na letišti Praha – Ruzyně byl  zaznamenán v červnu, kdy přistálo nebo odstartovalo 12 471 letadel, v denním průměru tedy 415 pohybů. Největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p. na letišti Praha jsou České aerolinie, následované společností Travel Service a Lufthansa.

V případě všech tří regionálních letišť (Brno, Ostrava, Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR, s.p. poskytuje svoje služby, bylo zaznamenáno celkem 55 732 pohybů. V Brně celkový objem provoz v roce 2012 dosáhl 33 524 startů a přistání (meziroční nárůst o 12,5%), v Ostravě 15 484 startů a přistání (meziroční pokles o 1,7%) a na letišti v  Karlových Varech 6 724 startů a přistání (meziroční pokles o 16,9%). Vývoj dynamiky provozu na těchto letištích se však v jednotlivých  měsících významně lišil a výsledně byl ovlivněn charterovým provozem v období vrcholící turistické sezóny.

Poplatky za poskytované letové provozní služby v českém vzdušném prostoru a na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary udržuje ŘLP ČR, s.p. od roku 2009 na stejné úrovni. Aktuální cena za přeletovou jednotku ve vzdušném prostoru ČR činí 1 161 Kč, cena za přibližovací služby na výše uvedených letištích je 6 800 Kč za jednu přibližovací jednotku. S ohledem na celoevropské cíle v oblasti výkonnosti poskytovatelů letových provozních služeb stanovené Evropskou komisí tak ŘLP ČR, s.p. tak naplňuje  všechny požadavky v oblasti nákladové efektivnosti.

air navigation servis czech republic

 

 

 

Tematicky související články

One Response to “Letový provoz v českém vzdušném prostoru překonal v roce 2012 na stejné úrovni, letiště Václava Havla má další propad cestujících”

  1. 1
    Parkování na letišti Says:

    Přestože cestujících na letišti je méně oproti minulosti, tak mi přijde, že parkování na Ruzyni není stále pořádně vyřešeno. Nevím v čem je stále problém. Jediné co se mi líbí, že vznikají menší soukromá parkoviště za přijatelnou cenu.

Leave a Reply