Pilotinfo

Evropské problémy s kapacitou vzdušného prostoru mají dopad i na ŘLP

Přidáno: 05. Prosinec 2019Autor:

První meziroční pokles letového provozu za posledních třicet let zaznamenal český vzdušný prostor v letní sezóně (květen – říjen) roku 2019. Tento vývoj byl způsoben kapacitními problémy v regionu střední a západní Evropy, zejména Rakousku a Maďarsku a dále potřebou odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru na Německem.

V letní sezóně bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 522 681 pohybů, což  představuje meziroční pokles provozu o 2,2 % oproti roku 2018 (534 076 pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 95 207 pohybům – v denním průměru tedy 3 070 letům. I přes nižší objem provozu lze předpokládat, že celkový objem letového provoz v českém vzdušném prostoru v roce 2019 opět překročí hranici 900 000 pohybů. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates a Ryanair.

Airbus A 319 Lufthansa

S ohledem na kapacitní problémy celoevropského systému letového provozu a na základě žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) se podnik znovu připojil k opatřením vedoucím k udržení akceptovatelné míry zpoždění ve střední a západní Evropě. V důsledku těchto opatření a také vlivem kapacitních problémů v Maďarsku a Rakousku došlo k přesměrování významné části provozu mimo český vzdušný prostora a to zejména severním směrem přes Polsko, nebo jižním směrem přes Srbsko a Chorvatsko.

V letní sezóně 2019 byly zajištěny kapacitní požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru České republiky a míra zpoždění se oproti roku 2018 snížila o 44%. Míra podílu podniku na celoevropském zpoždění tak činí zanedbatelných 1,1%. Tato skutečnost a práce českých řídících letového provozu byla oceněna jak organizací EUROCONTROL, tak i leteckými dopravci při vyhodnocení letní sezóny.

Vzdušný prostor České republiky

Vývoj letového provozu v letech 2013 – 2019

Vývoj letového provozu v letech 2013 – 2019               

 

Vybrané provozní informace

Celkový provoz v letní sezóně 2019 522 681 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2019 95 207 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den – 12. července 2019 3  210 pohybů
Celkový počet cestujících ve vzdušném prostoru ČR v létě 2019 cca 80 milionů

 

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply