Pilotinfo

ŘLP hodnotilo provoz v roce 2018: hranice 900 000 letových pohybů překonána

Přidáno: 22. Leden 2019Autor:

Vyhodnocení provozních výsledků ŘLP ČR, s. p., za rok 2018 potvrdilo výborný stav mezinárodní letecké dopravy, který se projevil dynamickým zvýšením zájmu leteckých dopravců o využití služeb podniku. Objem letového provozu v českém vzdušném prostoru tak významně překročil dosavadní rekord z předchozího roku a poprvé přesáhl hranici 900 000 pohybů.

Celkový počet pohybůnad Českou republikou v roce2018 vzrostl na 912 815.  Meziroční nárůstve srovnání s rokem 2017 tak činí 6,9 %(853 364). Český vzdušný prostor tak každý den využilo průměrně 2 500 letadel.

„Naši řídící letového provozu se úspěšně vyrovnali s dalším nárůstem provozu a to při zachování nejvyšší míry bezpečnost. Dokázali současně výrazně odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru nad Německem a přispěli tak k lepším výsledkům celoevropského systému řízení letového provozu“,komentoval provozní výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

Právě s ohledem na kapacitní problémy v Německubylo v letní sezóně roku 2018 velkému množství letů Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) doporučeno přeplánovat letové tratě.To ve výsledku znamenalo větší počet letů, které se v podstatě vyhýbaly vzdušným prostorům v Evropě, které měly problémy s kapacitou. V provozních špičkách letní sezóny to denně znamenalo asi 400 letů, které svoji trať převedly do sousedních států, tedy i do České republiky. Přestože ječeský vzdušný prostor jedním z nejvytíženějších a nejkomplexnějších v Evropě, podnik i v roce 2018 s tímto dodatečným zatížením dosáhl příznivých výsledků v oblasti bezpečnosti, kapacity a nákladové efektivnostiposkytovaných letových provozních služeb.

Z ekonomického pohledu je příznivé, že v roce 2018 výrazně vrostlo množství tzv. přeletových jednotek, a to o 7,6 %. Došlo tak je zvýšení počtu proletěných kilometrů (208 000 000 km), ale současně i k nárůstu maximální vzletové hmotnosti letadel na českém nebi (95 000 000 tun). Největšími zákazníky podniku jsou letečtí dopravci Lufthansa, Emirates, Ryanair a Qatar Airways.

Další provozní nárůst by zaznamenán na Letišti Václava Havla Praha, kde počet pohybů (startů a přistání)vzrostl meziročně o 4,8 %na 155 216. Celkový provoz na všech českých letištích(Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR, s.p poskytuje svoje služby činí  234 769 startů a přistání (meziroční nárůst o 3,5%).

Boeing 747 Korean Air Letiště Praha

 

Celkový provoz v roce 2018

 912 815 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 201 97 654 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru 135 000 000
Celkový provoz na letištích v České republice 234 769 pohybů
Celkový počet proletěných kilometrů 208  000 000
Celková hmotnost letadel (tuny) 95 000 000

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedno letadlo

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply