Pilotinfo

Úspěšná rekonstrukce Technického bloku ŘLP ČR, s.p.

Přidáno: 10. Únor 2011Autor:

Bezproblémovou kolaudací byla završena rekonstrukce strategického objektu Technického bloku ŘLP ČR, s.p. na letišti Praha, který slouží jako základní prvek pro poskytování letištních služeb řízení letového provozu na tomto letišti. Od roku 1972, kdy byl tento objekt uveden do provozu se jedná o jeho první a úplnou rekonstrukci, která s ohledem na současný objem provozu významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti a kvality služeb a zajistila vhodné zázemí pro řídící letového provozu i používané technologie.

Historie a využívání Technického bloku

Technický blok (původní název „objekt řízení letů“) byl do provozního využívaní uveden v roce 1972, projekční a stavební práce byly však zahájeny již v roce 1965. Do objektu bylo zavedeno velké množství slaboproudých kabeláží, silnoproudé rozvody byly napájeny z více zdrojů a celá budova tak představovala špičku tehdejších technologií. Samotný objekt byl od roku 1972 až do roku 2007 nepřetržitě využíván jako provozní centrum ŘLP ČR, s.p. V 5. patře budovy bylo umístěno oblastní středisko řízení letového provozu, ve 3. patře pražské přibližovací středisko řízení letového provozu. Vrchol budovy tvořila řídící letištní věž, na kterou byla v roce 1997 přistavěna nová konstrukce věže, která lépe splňovala podmínky pro přehled řídících po letištní ploše a dráhovém systému letiště. V Technickém bloku byly také umístěny veškeré potřebné technologie pro služby řízení letového provozu a zázemí provozní divize podniku.  Nedostatečná kapacita objektu a dramaticky se zvyšující objem letového provozu v ČR tak mimo jiné vedly k rozhodnutí vybudovat nové národní středisko řízení letového provozu v Jenči u Prahy (IATCC), které bylo uvedeno do provozu 17.2. 2007. Od tohoto data začaly být oblastní a přibližovací služby řízení letového provozu poskytovány z nového střediska, v Technickém bloku bylo zachováno pouze stanoviště řídící letištní věže a nezbytné technologické zázemí.

Rekonstrukce Technického bloku

Nevyhovující a zastaralé prostorové, elektroinstalační, protipožární a hygienické podmínky, včetně potřeby vytvořit z Technického bloku moderní zázemí pro řídící letištní věž byly v roce 2007 hlavními důvody pro rozhodnutí vedení podniku o zásadní rekonstrukci Technického bloku. Cílem rekonstrukce bylo také:

  • vytvoření vhodného prostředí pro vývoj nových technologií a systémů, včetně jejich testování,
  • nové prostory pro záložní stanoviště řídící letištní věže,
  • přestěhování stanoviště ohlašovny letových provozních služeb (ARO) a služby pátrání a záchrany (RCC) do vlastních prostor,
  • vhodné podmínky pro partnery a dodavatele (Armáda ČR a Český hydrometeorologický ústav) a komerční pronájem volných prostor,
  • posílení bezpečnosti (security) celého objektu.

Základní údaje o rekonstrukci Technického bloku

Projekční práce:    Ateliér STOPRO                                                                       říjen 2007 – duben 2008

Rekonstrukce:      „Sdružení TB 2007“ (Hochtief CZ, a.s. – Stavby a.s.)     srpen 2008 – prosinec 2010

Celkové náklady ŘLP ČR, s.p. 299 mil. Kč

Budoucnost Technického bloku po rekonstrukci

  • ŘLP ČR, s.p. vyřešil otázku řídící letištní věže (bez nutnosti stavět novou řídící věž) s ohledem na předpokládaný rozvoj letecké dopravy na letišti Praha minimálně do roku 2030,
  • technologické zázemí naplňuje požadavky pro kapacitu letiště, včetně budoucího uspořádání paralelního dráhového systému,
  • bezpečnostní, požární a hygienické parametry splňují požadavky budovy velkého strategického významu,
  • poprvé v historii bude mít ŘLP ČR, s.p. všechna pracoviště ve vlastních prostorách.

Využití Technického bloku

13.  NP  –   ŘLP ČR  – letištní řídící věž (TWR Praha)

12.  NP  – ŘLP ČR – odpočinková místnost řídících letového provozu

11.  NP  –   ŘLP ČRzáložní stanoviště řídící letištní věže

10.  NP  –   ŘLP ČR – technické mezipatro

9.    NP  –   ŘLP ČR – technické mezipatro

8.    NP  –   ŘLP ČR –  prostory divize provozní

7.    NP  –   ŘLP ČR –  technický sál

6.    NP   –  ŘLP ČR –  vývojová a testovací platforma, služba pátrání a záchrany (RCC)

5.    NP   – komerční pronájem

4.    NP   – komerční pronájem

3.    NP   – komerční pronájem

2.    NP   – Armáda ČR

1.    NP   – Český hydrometeorologický ústav, ohlašovna letových provozních služeb (ARO)

Suterén  – Energetické centrum

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply