Pilotinfo

Civilní a vojenské řízení letového provozu se spojí

Přidáno: 14. Březen 2012Autor:

Od počátku roku 2012  probíhá proces integrace civilního a vojenského řízení letového provozu Oblastních letových provozních služeb. „Naším cílem je ještě dál zvýšit bezpečnost  českého vzdušného prostoru, flexibilitu poskytovaných služeb  a snížit náklady na řízení letového provozu,“ říká ing.Vladimír Ficenec, zmocněnec ministerstva obrany ČR. „Tímto krokem v žádném případě nedojde k ohrožení bezpečnosti českého státu, na krizové situace bude armáda nadále používat své prostředky bojového řízení“, zdůrazňuje Ficenec.

Dosud funguje řízení letového provozu odděleně pro vojenské a pro civilní účely, ačkoliv samozřejmě oba systémy jsou spolu propojeny. Z budovy ŘLP ČR, s.p v Jenči u Prahy  (ACC Praha) jsou řízeny civilní lety. V budově ŘLP ČR, s.p na Ruzyňském letišti sídlí řízení letového provozu pro vojenské účely (MACC). Odtud se řídí  mimoletištní lety vojenských letounů a koordinuje se činnost mezi vojenským a civilním systémem řízení. Vojenský letový provoz řídí Armáda České republiky.

Podstatou celého projektu je vybudovat jedno integrované  řídící stanoviště, které bude poskytovat letové provozní služby civilnímu letovému provozu i vojenskému letovému provozu, operujícím podle pravidel ICAO. „Vzdáváme se řízení oblastního vojenského provozu a předáváme ho civilnímu řízení, věříme, že to pro nás bude levnější a efektivnější,“ vysvětluje Vladimír Ficenec. „Podstatou integrace je zrušení MACC (Vojenské oblastní středisko letových provozních služeb) v budově  ŘLP ČR, s.p na letišti Praha – Ruzyně, takže z Jenče bude probíhat řízení veškerého letového provozu, civilního i vojenského.  Řídící z vojenského ŘLP o práci nepřijdou, část personálu například využijeme na řídících věžích vojenských letišť“.

„Integrací vojenského a civilního řízení letového provozu bychom měli dosáhnout ještě větší bezpečnosti, protože zrušením MACC zkrátíme komunikační řetězec, tím snížíme riziko možné lidské chyby a tím zvýšíme bezpečnost,“ vysvětluje Petr Fajtl, ředitel pro plánování a rozvoj ŘLP ČR, s.p.

Dalším přínosem integrace budou nižší náklady vojenského řízení letového provozu.  Díky integraci ročně armáda ušetří mezi 30 až 40 milióny korun, což jsou náklady potřebné na provoz MACC. Jednorázovým finančním přínosem budou investice ušetřené za obnovu vojenského systému řízení letového provozu v řádu stovek milionů Kč.

Vojenské řízení letového provozu (MACC) v sobě obsahuje minimum specifik, takže civilní řídící projdou v rámci procesu integrace krátkým školením, a poté budou dostatečně profesionálně vybavení k tomu řídit civilní i vojenský provoz. Po technické stránce bude zapotřebí především připravit systém řízení letového provozu pro rozdílné trajektorie a plánování vojenského provozu létání, a to i po jiných trasách, než jsou standardní přelety ve tvaru přímky, které jsou typické pro civilní letadla. Sledování obou letových provozů nebude pro řídící problémem, na svých řídících obrazovkách je vidí již nyní. Vojenských cvičných letů proběhne za rok zhruba kolem tří tisíc. Pro srovnání civilních přeletů přes Českou republiku se loni uskutečnilo přes 700 tisíc.

Vzdušný prostor zůstane i nadále rozdělený na sektory, kde společně s civilním provozem budou poskytovány letové provozní služby jak civilnímu, tak i vojenskému letovému provozu, který v převážné míře využívá nižších letových hladin. „Kapacitně není problém oba letové provozy řídit z jednoho centra, technické zázemí našeho střediska to bez problémů zvládne,“ říká Petr Fajtl.

Příprava procesu integrace vojenského a civilního řízení letového provozu začala na konci roku 2011. V současné době je již podepsaná dohoda mezi ministerstvy dopravy a obrany o integraci letových služeb. Dohoda vymezuje rámec poskytování služby řízení letového provozu. Nyní probíhá příprava integrace po technické stránce. Ke sjednocení civilního a vojenského řízení letového provozu dojde v průběhu roku 2013.

Tematicky související články

Leave a Reply

Prodej letadel
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.