Pilotinfo

Řízení letového provozu ČR se zapojuje do programu SESAR INSuRE

Přidáno: 21. Listopad 2013Autor:

Dne 16. října 2013 se v Římě v prostorách italské společnosti IDS uskutečnilo úvodní jednání zahajující realizaci projektu na integraci bezpilotního systému (myšleno letadla bez pilota na palubě včetně jeho pozemních systémů) do řízeného vzdušného prostoru. Tento projekt pod pracovním názvem INSuRE („RPAS Integration into non-segregated ATM“) zahrnuje řadu validačních a demonstračních aktivit zaměřujících se na začlenění dálkově řízeného letadlového systému (Remotely Piloted Air System, RPAS) do nevyhrazeného řízeného vzdušného prostoru v rámci uspořádání letového provozu (Air Traffic Management, ATM).

Účelem projektu INSuRE je demonstrace a ověření:

Provozu jedno-rotorového na dálku řízeného vrtulníku pilotovaného z pozemní řídící stanice včetně ohodnocení vzájemné interakce s ostatními prostředky/letadly operujícími v řízeném vzdušném prostoru;

Provozních aspektů spojených s postupy řízení letového provozu;

Bezpečnostních aspektů umožňujících bezpečnou integraci bezpilotního prostředku do řízeného prostoru;

Lidského faktoru v podobě reakcí a pracovní zátěže pilota na dálku řízeného letadla a řídícího letového provozu.

Projekt INSuRE je jedním z devíti projektů demonstrující integraci bezpilotních prostředků, který byl vybrán Společným podnikem SESAR (SESAR Joint Undertaking, SJU) za účelem poskytnutí finanční podpory. Program SESAR (Single European Sky ATM Research) vedený společným podnikem SESAR je zaměřen na výzkum a vývoj nových technologií a postupů v oblasti ATM.

V oblasti integrace bezpilotních prostředků je cílem programu SESAR:

Demonstrování způsobu, jakým lze začlenit bezpilotní prostředky do řízeného vzdušného prostoru s běžným letovým provozem s cílem zjistit možný způsob budoucí integrace těchto prostředků do roku 2016;

Zaměření se na konkrétní výsledky mající odstranit současné provozní a technické nedostatky v oblasti provozu bezpilotních prostředků v řízeném prostoru;

Zhodnocení celkového přístupu programu SESAR založeného na synergickém efektu a vzájemném sdílení rizik a příležitostí.

Členy vytvořeného konsorcia, kteří se na projektu INSuRE budou podílet za současné finanční podpory SJU, jsou Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS), Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.) a Sistemi Dinamici S.p.A. (SD). Dohoda o spolufinancování projektu INSuRE, zajišťující padesáti procentní hrazení nákladů ze strany Společného podniku SESAR, byla podepsána dne 10. září 2013.

Italská společnost IDS vystupuje v roli lídra společného konsorcia a bude působit jako hlavní koordinátor projektu. Zodpovídá za řízení celého projektu a po technické stránce má na starost zajištění letových simulací pro ověření letových scénářů včetně poskytnutí expertíz na technické úrovni. Pro účely validace letových scénářů poskytne IDS své simulační prostředí v italské Pise umožňující nejen simulaci řízení letadla bez pilota na palubě, ale i simulaci řízení letového provozu.

Státní podnik ŘLP ČR vystupuje v nezbytné a důležité roli poskytovatele letových provozních služeb. Na starost bude mít zajištění provozních činností v podobě samotných demonstračních letů, které se uskuteční na vybraném letišti Brno – Tuřany (LKTB). Zároveň přispěje příslušnou bezpečnostní analýzou a zapojením licencovaných řídících letového provozu do simulačních a demonstračních aktivit. Na projektu se budou podílet i další specialisté v oblasti řízení letového provozu.

Italská průmyslová firma SD je výrobcem a provozovatelem bezpilotního prostředku. Odpovídá za vedení a koordinaci příslušných přípravných a prováděcích činností spojených s demonstračními lety v České republice. V roce 2012 zahájila firma SD program na vývoj a výrobu jedno-rotorového bezpilotního prostředku s celkovou maximální vzletovou hmotností do 150 kg nesoucí název „SD-150 Hero“. Tento na dálku řízený vrtulník bude použit při samotných demonstračních letech.

O členech společného konsorcia:

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) je nezávislá průmyslová a technologická společnost zabývající se výzkumem, inovací a výrobou produktů v oblasti letové navigace pro civilní i vojenské účely. Společnost působí na trhu již od roku 1980.

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.) je státem vlastněná společnost poskytující od roku 1995 letové provozní služby ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích Letiště Václava Havla Praha, Brno – Tuřany, Ostrava – Mošnov a Karlovy Vary.

Sistemi Dinamici S.p.A. (SD) byla vytvořena jako společný podnik IDS a AgustaWestland v roce 2006. Cílem společnosti SD je vytvoření metodik a inovativních řešení v oblastech jedno-rotorových bezpilotních prostředků, aeroelasticity rotorů, větrných tunelů, mechaniky letu vrtulníku a pulsně elektrického řízení.

O programu SESAR:

Program SESAR představuje technologický a provozní pilíř iniciativy Jednotného evropského nebe (Single European Sky, SES). Cílem programu SESAR je odstranění fragmentovaného systému uspořádání letového provozu (Air Traffic Management, ATM) a vytvoření nových technologických a provozních řešení s cílem zajistit moderní systém ATM požadovaný pro 21. století.

Řízením programu SESAR byl pověřen Společní podnik SESAR (SESAR Joint Undertaking, SJU), který koordinuje a koncentruje veškeré výzkumné a vývojové aktivity v oblasti ATM s ohledem na harmonizaci jejich implementace v průmyslu. S téměř 3000 experty pracujících nejen v Evropě přináší SESAR provozní řešení pro evropský systém ATM v podobě: navýšení provozuschopnosti a předvídatelnosti provozu, vyšší flexibility, bezpečnostní a nákladové efektivity, snižování spotřeby paliva a nižších emisí CO2.

Společný podnik SESAR byl založen Evropskou unií a evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu – EUROCONTROL. Má 15 členů: AENA, Airbus, Alenia Aermacchi, DFS, DSNA, ENAV, Frequentis, Honeywell, Indra, NATMIG, NATS (En Route) Limited, NORACON, SEAC, SELEX ES a Thales. Celkem se na programu SESAR podílí 70 společností mající statut člena či přidruženého partnera, popř. jejich přidružené společnosti či subdodavatelé.

Letiště_Brno Tuřany

 

Tematicky související články

Leave a Reply

Prodej letadel
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.