Pilotinfo

Vláda schválila prodloužení smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen

Přidáno: 12. Březen 2014Autor:

Vláda České republiky na svém zasedání dne 12. března 2014 schválila „Dodatek o prodloužení smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen“. Vláda současně uložila ministru obrany zabezpečit uzavření tohoto dodatku, kterým bude současná smlouva o pronájmu letounů JAS-39 Gripen mezi ČR a Švédskem, platná do 30. září 2015, prodloužena do roku 2027 s případnou opcí na další dva roky, tzn. do roku 2029.

„Prodloužení stávající smlouvy je založeno na třech základních parametrech, výrazně nižší ceně, delší době pronájmu a průběžné modernizaci letounů po celou dobu kontraktu. Je symbolické, že jsme takto důležitý materiál schválili v den patnáctého výročí vstupu do NATO,“ uvedl po jednání předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Vládě jsem tento návrh předložil s vědomím, že z hlediska důležitosti tohoto kontraktu pro obranyschopnost naší země bylo z české strany při vyjednávání jeho podmínek dosaženo maximum možného,“ doplnil ministr obrany Martin Stropnický.

Cena pronájmu 14 letounů (12 jednosedadlových a 2 dvousedadlových letounů) a jejich komplexní logistické podpory po celou dobu tohoto pronájmu se oproti podmínkám dosavadnímu kontraktu sníží ročně o třetinu. Délka kontraktu se prodlouží na dobu 12 let, následně může ČR využít opce a v kontraktu pokračovat po dobu dalších dvou let.

Dodatek ke smlouvě o pronájmu současně obsahuje závazek modernizace letounů a technického zhodnocování letounů. Průběžnou modernizací budou v průběhu kontraktu procházet všechny systémy letouny s výjimkou draku letounu.  Letouny tak např. získají schopnost působit proti pozemním cílům (Air-to-Ground), nebo budou vybaveny dosud chybějícím zařízením Link-16 pro online výměnu dat se spojenci. V dodatku jsou zakotveny i požadavky pro výcvik pozemního a létajícího personálu.

„Přes to, že letouny jsou primárně určeny k ochraně vzdušného prostoru ČR v rámci aliančního systému, i nadále platí, že je budeme moci případně vyslat i do mezinárodních operací,“ uvedl k možnostem využití letounů náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel.

Vyjednáváním se švédskou stranou o prodloužení pronájmu letounů Jas-39 Gripen bylo Ministerstvo obrany pověřeno vládou ČR v únoru 2012. Stalo se tak na základě analýz, které ukázaly, že prodloužení stávajícího stavu je pro ČR ekonomicky nejvýhodnějším řešením.

V následujících týdnech budou dokončeny nezbytné administrativní kroky k finalizaci smluvních dokumentů a proběhne rovněž jednání se švédskou stranou za účelem stanovení vhodného termínu pro podpis dodatku včetně potřebného organizačního zabezpečení tohoto aktu.

základna Čáslav

 

Tematicky související články

Leave a Reply