Pilotinfo

Legendární L-410 Turbolet létá již 45 let

Přidáno: 18. Duben 2014Autor:

Je jen velmi málo letadel, která jsou vyráběna po desítky let a navíc si získala zákazníky doslova po celém světě. Nyní nemusíme chodit daleko, abychom nějaké nalezli. V Kunovicích vyráběný L-410  Turbolet totiž ve středu 16.4.2014 oslavil stěží uvěřitelných 45 let od prvního vzletu ! Po více jak 28 „omlazovacích“ úpravách konstrukce je nejen dodnes vyráběn, ale stále létá v 50 státech na pěti kontinentech. Zkusme se alespoň stručně podívat na zajímavou historii letounu, razícího  dobré  jméno naší letecké výroby u mnoha provozovatelů na několika kontinentech světa. Dodnes je v provozu zhruba 350 letounů různých modifikací a co je podstatné – vyrábí se další. U výrobce v Kunovicích díky tomu má stálou práci zhruba tisícovka zaměstnanců a to pro region není zrovna málo. Jen v letošním roce má být vyrobeno 16 letounů a to je nejvíce od doby , co se firma po dvou konkurzech postavila znovu na vlastní nohy. Nescházelo ovšem mnoho, aby se „Turbík“ stal historií…

Pilotní kabina L410FG po modernizaci

Pilotní kabina L410FG po modernizaci

Nelehké začátky projektu XL-410

V letech 1966-1967  se začalo s úvodními studiemi nového malého dvoumotorového dopravního letounu, během dubna 1968 byla dokumentace dokončena. Tehdejší národní podnik Let Kunovice měl v té době řadu zkušených konstruktérů. Ti vycházeli z předchozích studií různých letounů, na které navázal nový projekt v počátcích označený jako XL-410. Byla vyrobena i dřevěná maketa trupu nového stroje v měřítku 1:1. K hlavním tahounům projektu bezesporu patřil Ing.Jiří Janík, pracující už řadu let v kunovickém závodě na mnoha leteckých konstrukcích. Už v té době myslel na pohodlí cestujících, jaké konkurence v dané kategorii letounů mohla jen stěží nabídnout. Napříkad firma Swearingen s jejich letounem typu Metro byla pravým opakem. Extrémně štíhlý trup vzbuzoval právem dojem, jak se tam musí lézt snad po čtyřech …

Během roku 1968 začala stavba první tří prototypů, z toho byl jeden určen pro statické testy namáhání konstrukce. Problémy byly i s vývojem československého turbovrtulového motoru M-601 a tak výrobce nakonec objednal v Kanadě již vyzkoušené motory PT6A-27. Ty nabízely solidní startovní výkon 526 kW ( každý z nich ). U prvně instalovaných motorů byly použity třílisté vrtule Hamilton 23 LF-343 s hydraulicky stavitelnými listy. Díky prvním zkušenostem byly o něco později nahrazeny vrtulemi firmy Hartzel, typ HC-B3TN-3D.

Poprvé ve vzduchu

Ve středu 16. dubna 1969 nastal slavnostní okamžik. První prototyp XL-410 s výrobním číslem 001 a zkušební registrací OK-60 byl připraven k prvnímu letu. Zkušební posádka byla tvořena dvojicí zkušebních pilotů Vladimírem Vlkem a Ing.Františkem Svinkou. Ve čtyři hodiny odpoledne bez problémů poprvé vzlétli z kunovického letiště. Všechny přítomné překvapili velmi krátkým startem a rychlým stoupáním. Kdo z nich tehdy mohl tušit, jak se na stejném místě bude L-410 vyrábět i po 45 letech ?

Po sérii  zkušebních letů výrobce přistoupil k řadě konstrukčních úprav. Musel se změnit podvozek , zvětšením jeho rozchodu se zlepšila jeho stabilita při bočním větru a zmenšila se i jeho výška. Změnil se způsob i jeho zatahování, nyní směrem k ose trupu. Další letouny byly již standardně vybaveny i větší palivovou nádrží.

L410A OK 176 na Ruzyni

L410A OK 176 na Ruzyni

Zkoušky v extrémních podmínkách

Aby byl letoun zajímavým pro zákazníky v zahraničí, bylo nutno velmi rychle přistoupit k jeho zkouškám v extrémním prostředí různých klimatických oblastí. Tím pádem dostal nový stroj punc odolného a spolehlivého letounu, který na krátkých a středních tratích může létat i z minimálně upravených ploch. Turbolet vše splnil a v mnohém ukázal konkurenci záda. Během roku 1973 se dva letouny zúčastnili takových zkoušek nedaleko Jakutska v SSSR. Tam teplota vzduchu bez problémů klesá pod – 40°C . Dvojice jiných letounů pro změnu létala ve stejné zemi, ovšem u Taškentu v oblasti teplot + 45°C. L-410 zde nalétaly dohromady  přes tři tisíce letových hodin, aniž by došlo k nějaké vážné závadě. Zkušební piloti vzpomínali na vzlety v opravdu polních podmínkách, lahůdkou byl start z kamenitého dna vyschlé řeky …

Sériová výroba a další vylepšení konstrukce

Konstrukční tým mezi tím nezahálel. Zákazníkům tak výrobce u sériových strojů mohl nabídnout celou řadu speciálních variant letounu. Pro dopravu VIP cestujících byla připravena salónní verze, létající o mnoho let později například u letky Ministerstva vnitra. Další varianty nabízely celonákladové provedení se zesílenou podlahou, pro letecké snímkování a přípravu map byla určena fotogrammetrická verze. Letoun byl rovněž nabízen v úpravě pro výsadky parašutistů, v sanitní verzi a nebo jej bylo možné použít  pro výcvik posádek v navigaci.

L410FG Armády SR v Bratislavě

L410FG Armády SR v Bratislavě

Zákazníkům L-410 Turbolet nabízel výrazně nižší provozní náklady. Výhodou byly i dobře přístupné agregáty letounu, což usnadnilo údržbu mechanikům někdy i v polních podmínkách. Dne 31.3. 1971 byla ukončena certifikace letounu podle anglických leteckých předpisů BCAR ( British Civil Air Regulation ).

Naší veřejnosti se letoun L-410 Turbolet představil na brněnském strojírenském veletrhu na podzim v roce 1970 a to přímo na ploše výstaviště, kam byl trup dovezen z Kunovic a na místě techniky sestaven. Křídla byla po dobu přepravy demontována. Výrobce nabízel své L-410 i Československým  aeroliniím. V té době jeden letoun létal s nápisem tohoto dopravce na trupu. Po různých tahanicích ČSA letouny nakonec neobjednaly.

Nakonec to byl Slovair Bratislava, kdo zakoupil nové letouny L-410, aby je poprvé 9.9.1971 nasadil na zatím nepravidelné lince z Prahy do Brna a zpět, létalo se v době strojírenského veletrhu. Poté následovalo předvedení letounu v zahraničí – cesty vedly do SRN, Jugoslávie, Polska, Maďarska.  Na to navazovalo delší předváděcí turné po letištích v SSSR, kde zástupci společnosti Aeroflot měli možnost posoudit výkony nového československého letounu.

Slovair a jejich L-410 + L-410A

Jak jsme již uvedli, ČSA jako „velký“ dopravce odmítl nabízené čtyřistadesítky. V první polovině sedmdesátých let tak Slovair Bratislava postupně převzal 12 letounů L-410 i L-410A ( áčko mělo zvýšenou max. vzletovou hmotnost na 5700kg, vrtule Hartzell a zesílený potah vodorovných ocasních ploch  + nový pneumatický odmrazovací systém ).  Nové stroje tak nahradily dosluhující Avie 14 na vnitrostátních linkách. A tak se létalo na letiště Kunovice, Holešov, dále do Žiliny, Mariánských Lázní, do Lučence, atd.

Znáte přísloví „Odříkaného chleba největší krajíc“ ? Přesně to se stalo s Turbolety ve vztahu k ČSA, tedy Československým aeroliniím. Začátkem roku 1975 zasáhlo Ministerstvo dopravy a všechny letouny včetně posádek byly převedeny od Slovairu právě k ČSA. Legendární brněnský pilot ( pro mne PAN pilot ! ) Zdeněk Bedřich po létech vzpomínal, jak to byl obrovský rozdíl. Na „stanicích“ Slovairu byli piloti a mechanici bezmála jako jedna rodina, tak příchodem k ČSA toto velmi rychle skončilo …

L 410 ČSA na letišti Ruzyně

Let L 410 ČSA na letišti Ruzyně

Turbolety létaly u národního dopravce až do června 1981. Nicméně změna nastala se zimním letovým řádem ČSA v období 1993-1994. Na nezbytnou dobu ( až do 8.6.1994 ) si uvedený dopravce od Ministerstva vnitra ČR pronajal jeden letounu L-410UVP-E20C s registrací OK-BYF. S letounem létaly „vnitrácké“ posádky na lince z Prahy do Vídně a zpět. Můj kamarád Laďa Keller vzpomíná na tu dobu, kdy na uvedené lince létal jako kapitán a postupně školil nové piloty na uvedený typ. Celkově na lince nalétal cca 135 letů, jen na více vytížené linky ke konci týdne byl nasazován Jak-40.

Další varianty letounu

Nejdříve bylo nutné dotáhnout do konce vývoj nového motoru čs. konstrukce  M-601. V pražské „Waltrovce“ na jeho vývoji pracovali velmi usilovně, ovšem četné problémy byly způsobeny i tehdejším plánovaným hospodářstvím stylem „ nejsou lidi, nejsou peníze“. Poslední letouny ještě s kanadskými motory byly dodány v letech 1973-75 do SSSR, šlo o deset kusů L-410A a L-410AS. Celkově bylo dodáno 31 letadel s motory uvedeného typu.

L410UVPE 20 LÚ MV ČR foto M Štěpánek

L410UVPE 20 LÚ MV ČR foto M Štěpánek

První letoun nové verze L-410M s motory M-601 se poprvé dostal do vzduchu až koncem listopadu 1973. Po nezbytné certifikaci došlo k předání prvních letounů a to československému vojenskému letectvu.  Ty byly později při dělení  ČSFR  na ČR  a Slovensko rozděleny mezi obě armády. Stovky sériových letounů tohoto typu postupně putovalo do SSSR. Zde Turbolety sloužily ve vojenském letectvu, ale i v leteckých učilištích a po rozpadu SSSR i u řady civilních provozovatelů. Bohužel, stav minimálně udržovaných strojů se rapidně zhoršoval a jen některé se podařilo zachránit prodejem do zahraničí. Došlo k paradoxní situaci , kdy výrobci konkurovaly vlastní second-hand L-410 tam, kde se on snažil prodávat nové letouny …

L410MA Slovácký aeroklub Kunovice foto M Štěpánek

L410MA Slovácký aeroklub Kunovice foto M Štěpánek

Kolem roku 1985 byly již na letouny montovány upravené motory M-601B s řadou vylepšení jejich konstrukce. Letouny byly poté přeznačeny na typ L-410MA. Začátkem devadesátých let zůstalo v SSSR v provozu už jen několik málo strojů, ze kterých ještě některé byly prodány do zahraničí.

Nová doba , nové požadavky na L-410

Po listopadu 1989 nastalo v naší zemi mnoho změn. Už předtím sílily hlasy po radikálnější modernizaci Turboletu, aby tak vyhověl požadavkům  i dalších zemí, nejen v SSSR. Dnes bychom asi řekli : “Pánové , žádný facelift , ale předělejte celé konstrukční skupiny letounu“. První impuls ovšem přišel ještě od SSSR, kdy byl vznesen požadavek pro vzlet letounu z velmi krátkých vzletových a přistávacích drah, často se špatným povrchem a minimální únosností.

O něco později se tak rodí modifikace známá jako L-410UVP. Zvětšilo se rozpětí křídla o dva metry , počet cestujících byl snížen na 15, i když max. vzletová hmotnost byla stále 5700kg. Bohužel, na začátku letových zkoušek došlo k tragické nehodě, když v červenci 1977 havaroval jeden z letounů uvedeného typu … Nicméně vývoj se nezastavil a první sériový stroj L-410UVP byl zalétán dne 14.3.1979 .

L 410 UVPE Air Ostrava v Praze

L 410 UVPE Air Ostrava v Praze

Dalším vylepšením byl L-410UVP-E, jehož první prototyp byl zalétán 30.12.1984. Změn zde bylo bohatě. Konstruktéři nejdříve posunuli prostor pro zavazadla a toaletu směrem vzad, takže byla možná instalace další čtveřice  sedaček pro cestující. Pokud si zákazník přeje, bez instalované toalety je možné přepravovat až 19 cestujících. Na křídlo přibyly „baky“ – tedy kapkovité přídavné nádrže na koncích křídla. Vzletová hmotnost stoupla na 6400kg a došlo i ke zvětšení výchylky vztlakových klapek  max. na 41 stupňů. Upravené motory M-601E nabízí vzletový výkon 560kW každý. Změnou je montáž nové pětilisté stavitelné vrtule V-510, kde je nový systém odmrazování listů střídavým proudem. Jejich použití znamenalo také snížení hluku v interiéru a pokud měl zákazník zájem, výrobce nabídl i instalaci přenosných kyslíkových dýchačů. V této variantě letoun může letět až ve výšce max. 4200 metrů.

Letoun získává stále nové zákazníky

Kunovická firma Aircraft Industries  a.s. vyrábí a dodává nové letouny nejen do Ruska, odkud pochází jejich majitel. V poslední době se podařilo prodat dva letouny L-410UVP-E20 do Nepálu. Tomu předcházely náročné zkoušky včetně přistání na známém a nebezpečně krátkém vysokohorském letišti v Lukle. I himalájskou výzvu vzal výrobce vážně a další zájemci z uvedené oblasti jistě časem přibudou. Navíc výrobce je i držitelem certifikace pro zástavby motorů GE H80-200 s moderní vrtulí AV-725. Nový motor vyrábí česká GE Aviation Czech s.r.o., vrtule je také českým výrobkem. Obojí pomohlo dalším objednávkám a to nejen z Ruské federace. Popřejme tedy Turboletu mnoho dalších let ve výrobě a jeho uživatelům spolehlivý provoz v různých zeměpisných šířkách.Časy se sice mění, ale Turbolet stále létá !

L410FG voj letectva AČR

Let L 410 FG vojenského letectva AČR

Tematicky související články

Leave a Reply