Pilotinfo

ŘLP ČR podepsal smlouvu na dodávku nového hlavního systému

Přidáno: 22. Říjen 2014Autor:

Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření a dodání nového hlavního systému pro řízení letového provozu (projekt NEOPTERYX) v českém vzdušném prostoru dnes podepsal generální ředitel státního podniku Řízení letového provozu České republiky Ing. Jan Klas a předseda představenstva a výkonný ředitel francouzské společnosti THALES Guy Delevacque.

Výběr společnosti THALES proběhl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a to formou jednacího řízení s uveřejněním, které navázalo na předchozí soutěžní dialog. Společnost THALES patří mezi největší výrobce systémů pro řízení letového provozu v Evropě i na světě a představuje pro ŘLP ČR, s.p. garanci stabilní a dlouhodobé spolupráce spojené s nejmodernější technologickou inovací.

Nejvýznamnějším kritériem pro výběr společnosti THALES byla výše ceny, naplnění stanovených uživatelských požadavků na funkce systému (téměř 2 700 uživatelských požadavků ze strany ŘLP ČR, s.p.) a harmonogram realizace samotné zakázky. Cena za nový systém, kterou předložila společnost THALES (35 500 000 EUR) i kvalita předloženého technického řešení zakotvené ve smlouvě je zárukou, že nový systém bude do provozního nasazení uveden v podobě, která splní všechny definované požadavky zákazníka

Podpisem smlouvy se projekt dostává do své aktivní realizační fáze. V souladu se smlouvou je společnost THALES povinna do 32 měsíců po jejím podpisu předat nový systém ŘLP ČR, s.p. a to po úspěšných testech přímo na provozních stanovištích zákazníka. ŘLP ČR, s.p. v rámci smlouvy získává pro svoji potřebu také kompletní zdrojové kódy, které umožní podniku flexibilnější úpravu nového systému podle budoucích požadavků provozu a vývoje legislativního prostředí v Evropě.

„Náš podnik prostřednictvím této smlouvy získá novou špičkovou generaci systému, který je definován kvalitním zadáním expertů našeho podniku. Nový systém má ambice být modelovým řešením pro 21. století a tím naplnit očekávání uživatelů českého vzdušného prostoru na bezpečnost i kapacitu,“ uvedl po podpisu smlouvy Ing. Klas. Realizace projektu NEOPTERYX a zajištění nového hlavního systému pro řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru je z hlediska budoucích závazků ŘLP ČR, s.p. klíčová. Jedná se zejména o naplnění požadavků Evropské komise v rámci programu „Jednotného evropského nebe“ na vysokou technickou způsobilost a související certifikaci evropských poskytovatelů služeb řízení letového provozu.

ŘLP Thales podpis smlouvy

Tematicky související články

Leave a Reply

Letadla na prodej
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.