Pilotinfo

Letiště Plzeň Líně bude převedeno do majetku Plzeňského kraje

Přidáno: 11. Říjen 2013Autor:

Dnes proběhlo na letišti Plzeň Líně pracovní jednání o jeho další budoucnosti. Za zúčastněné strany se ho zúčastnili jeho nejvyšší představitelé – za Ministerstvo obrany ministr Vlastimil Picek a generální sekretář Jan Vylita, za Plzeňský kraj hejtman Milan Chovanec a za starosty sousedních obcí starosta Dobřan Marek Sýkora. Závěry jednání po skončení jednání prezentovali na tiskové konferenci.

Samotnému jednání předcházelo prohlídka areálu letiště, během kterého se vrcholní představitelé ministerstva měli možnost seznámit se stavem v jakém je po dlouholetém působení společnosti PlaneStation Pilsen.

Ministr obrany Vlastimil Picek a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec se dohodli na harmonogramu, podle kterého bude pokračovat převod letiště Plzeň-Líně do vlastnictví kraje.

„Ministerstvo obrany s převodem letiště na kraj souhlasí. Povede to k dalšímu rozvoji regionu a vytvoření nových pracovních míst. Areál Líně je totiž unikátním brownfieldem, který spojuje významnou plochu rozvojového území s ideálním dopravním spojením – silničním, železničním a leteckým. Tedy něco, co žádná stávající průmyslová zóna v ČR nemá,“ uvedl ministr obrany Vlastimil Picek po dopoledním jednání na letišti.

Dalším tématem jednání byla i budoucnost Letecké záchranné služby, kterou pro Plzeňský a Karlovarský kraj zajišťuje Armáda České republiky, a to právě ze základny na plzeňském letišti. Ministr, hejtman i starostové dotčených obcí se shodli, že udržení Letecké záchranné služby na letišti Plzeň-Líně ve stávajícím rozsahu je v zájmu všech. Základna LZS na letišti zůstane i po převodu areálu na kraj. Další podmínkou Ministerstva pro případný převod je podmínka zachování letiště ve stávajícím rozsahu. S tím ostatně počítá kraj i zástupci sousedních obcí, kteří si pouze nepřejí zvětšování letiště pro pravidelnou leteckou dopravu.

Letiště Plzeň-Líně je v majetku Ministerstva obrany ČR. Areál na základě nájemní smlouvy využívala společnost PlaneStation Pilsen, a to od 25. 6. 1996 do 31. 1. 2013, kdy ministerstvo od smlouvy odstoupilo. Důvodem bylo neplnění řady smluvních podmínek. Nájemce navíc přestal v posledních letech platit nájemné. Celková výše pohledávek Ministerstva obrany ČR dosahuje téměř 50 milionů korun. Společnost PlaneStation Pilsen i po vypovězení smlouvy nadále areál využívá a odmítá ho opustit.

Ministerstvo obrany proto vyvíjí veškeré úsilí, aby nájemce areál vyklidil a aby vymohlo dlužné nájemné. Proto podalo žaloby a trestní oznámení.

zleva generální sekretář Jan Vylita, ministr Vlastimil Picek, hejtman Milan Chovanec, starosta Dobřan Marek Sýkora

zleva generální sekretář Jan Vylita, ministr Vlastimil Picek, hejtman Milan Chovanec, starosta Dobřan Marek Sýkora

Tematicky související články

Leave a Reply