Pilotinfo

Letový provoz v českém vzdušném prostoru překonal v roce 2011 poprvé hranici 700 tisíc pohybů

Přidáno: 31. Leden 2012Autor:

Vyhodnocení provozní výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2011 prokázalo stabilizaci a oživení poptávky po mezinárodní letecké dopravě, které se projevilo dalším zvýšením zájmu leteckých dopravců o využití služeb podniku. Český vzdušný prostor poprvé v historii zaznamenal více než 700 000 pohybů za jeden rok. Za posledních deset let se tak provoz na českém nebi zdvojnásobil (360 000 pohybů v roce 2001).

Celkový počet pohybů ve vzdušném prostoru České republiky za rok 2011 činí 714 279, což představuje ve srovnání s rokem 2010 meziroční nárůst o 4,6% (682 971 pohybů). 

 „Za nejdůležitější považuji skutečnost, že i přes historicky nejvyšší objem letového provozu v českém vzdušném prostoru nedošlo v roce 2011 k žádné události, která by znamenala vážné ohrožení bezpečnosti. Současně jsme naše služby poskytovali v požadované kapacitě a naši zákazníci tak nezaznamenali v českém vzdušném prostoru prakticky žádné zpoždění“ komentoval provozní výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Klas.

Právě hodnoty průměrného zpoždění na jeden provedený let, jako důležitý indikátor kvality a kapacity poskytovaných služeb dosáhly minimálních hodnot  (0,008 minuty na provedený let).  ŘLP ČR, s.p. se tak pohybuje výrazně pod úrovní 0,3 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL). 

Dlouhodobě největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p. v případě traťových navigačních služeb je německý letecký dopravce Lufthansa, následují  České aerolinie a British Airways.

Vybrané provozní informace

Celkový provoz v roce 2011 714 729 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2011 73 065 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den – 16. červenec 2011 2 565 pohybů
Hodinová kapacita českého vzdušného prostoru 161 pohybů za hodinu
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru roce 2011 * 107 milionů

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedna letadlo

Mírný pokles provozu naopak pokračuje již třetím rokem na letiště Praha – Ruzyně. Celkový počet pohybů (startů a přistání) činil 151 028 a byl tak zaznamenán meziroční pokles o 3,3% oproti  roku 2010 (156 220 startů a přistání). Nejvyšší provoz na letišti Praha – Ruzyně byl rovněž zaznamenán v červenci, kdy přistálo nebo odstartovalo 14 500 letadel, v denním průměru tedy 467 pohybů. Významnou skutečností je, že i přes pokles objemu provozu dochází k mírnému meziročnímu nárůstu (+0,2%) tzv. přibližovacích jednotek (ekonomický/fakturační ekvivalent provozu s ohledem na hmotnost letadel), což svědčí o nasazování letadel s vyšší maximální vzletovou hmotností na linky z a do Prahy.

Největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p. na letišti Praha jsou České aerolinie, následované společností Travel Service a Lufthansa.

V případě všech tří regionálních letišť, na kterých ŘLP ČR, s.p. poskytuje svoje služby, byl zaznamenán nárůst provozu. V Brně celkový objem provoz v roce 2011 dosáhl 29 392 startů a přistání (meziroční nárůst o 9,7%), v Ostravě 15 754 startů a přistání (meziroční nárůst o 6,4%) a na letišti v  Karlových Varech 8 091 startů a přistání (meziroční nárůst o 10,3%). Vývoj dynamiky provozu na těchto letištích se však v jednotlivých letních měsících významně lišil a výsledně byl ovlivněn vyšším charterovým provozem v období vrcholící turistické sezóny.

Od 1. ledna 2012 stanovil státní podnik Řízení letového provozu ČR nové ceny za traťové navigační služby v českém vzdušném prostoru a za letištní a přibližovací služby na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Na uvedených letištích zaplatí letečtí dopravci od začátku roku 2012 přibližně částku 131 Kč za 1 tunu maximální vzletové hmotnosti letedla. Cena v tomto případě zůstává stejná již od roku 2009.

Současně v  souladu s platnými mezinárodními předpisy a na základě konzultací s leteckými dopravci zastoupenými Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA) se  základní sazba poplatku za traťové navigační služby ve vzdušném prostoru České republiky od 1.1. 2012 stanovila na  46,15 EURO za přeletovou jednotku. Cenu za traťové služby formálně vyhlašuje EUROCONTROL. Mění se každý měsíc podle aktuálního kursu € a CZK. V tomto případě má cena za poskytované služby od roku 2009 klesající trend.

 

Tematicky související články

Leave a Reply