Pilotinfo

Na letišti Karlovy Vary je v provozu nová odbavovací plocha

Přidáno: 03. Prosinec 2011Autor:

Dne 1. prosince 2011 proběhlo na karlovarském LKKV letišti místní šetření, na jehož základě vydal Letecký stavební úřad kolaudační souhlas, kterým bylo dne 2.12.2011 povoleno užívání nově vybudované odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary v celém jejím rozsahu. Jedná se o největší investiční akcí letošního roku, která významně přispěje k rozšíření kapacit pro odbavování letadel. Vzhledem k výraznému nárůstu výkonů letiště v letošním roce a předpokládanému rozvoji v letech následujících, jde současně i o velmi důležitý krok k zajištění kvality a bezpečnosti obsluhy odbavovaných letadel. Stavba je součástí modernizace letiště vycházející z Územní studie rozvoje letiště Karlovy Vary, zpracované v roce 2008 a jejímž objednavatelem byl Karlovarský kraj.

Dokončená stavba je pro karlovarské letiště nejvýznamnější investiční akcí letošního roku. Stavbu podle projektu společnosti Nikodem a Partner realizovala společnost Skanska, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Celkové náklady stavby, včetně projektové dokumentace a všech souvisejících prací, dosáhly 25 951 305,- Kč (bez DPH) a byly hrazeny z komerčního úvěru, který byl společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. poskytnut Komerční bankou, a.s.. Skutečnost, že banka úvěr na tuto stavbu a v této výši poskytla, je mimo jiné oceněním velmi dobrého hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Výstavba probíhala za plného provozu letiště po dobu pěti měsíců, což bylo náročné zejména na koordinaci stavby s leteckým provozem tak, aby byla zajištěna maximální provozní bezpečnost. I přes nepříznivé klimatické podmínky v červenci byla dokončena dle harmonogramu. Hlavní část stavebních prací spočívala ve vybudování 7000 m2 cementobetotonového krytu tloušťky 22 – 28 cm pro odbavovací plochy. Původní asfaltový povrch nahradil beton, který je pro plochy enormě zatížené parkujícími letadly vhodnější.

„Letiště Karlovy Vary získalo čtyři nová moderní stání pro letadla kategorie B737/A320, což bude mít pozitivní vliv na zvýšení provozní kapacity letiště a přispěje k budoucímu rozvoji nových linek. Součástí výstavby nové odbavovací plochy byly i související aktivity, z nichž bych vyzvednul zejména vybudování nové podzemní nádrže pro zachycování chemických látek používaných při odmrazování letadel v zimním provozu, což bude mít pozitivní vliv na zlepšení ekologie provozu letiště“, uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

„Výstavba odbavovací plochy probíhala za plného provozu letiště ve čtyřech fázích, čímž se podařilo prakticky zcela eliminovat dopad stavebních prací na provoz letiště. Výstavba kladla velké nároky na všechny složky letiště i naše partnery, provozovatele služeb a letecké společnosti. Naší prioritou bylo zejména zajištění provozní bezpečnosti tak, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení cestujících, posádek či vlastních letadel.“ říká Václav Černý, ředitel letiště.

V říjnu 2011 prošlo letištěm Karlovy Vary celkem 10 659 cestujících, z čehož 10 407 tvořili cestující směřující z a do Karlových Varů (zbytek byli tzv. tranzitní cestující), což znamená, že se tento měsíc stal z hlediska počtu cestujících, kteří využili služeb letiště, nejsilnějším měsícem letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 se tak počet cestujících zvýšil o 31,5%! Za období leden – říjen 2011 prošlo karlovarským letištěm celkem 84 398 cestujících, což je o 40% více, než za stejné období v loňském roce. V měsíci říjnu bylo dále odbaveno celkem 14224 kg zboží, z čehož bylo 9944 kg pošty.

nový apron Karlovy Vary letiště LKKV

Tematicky související články

Leave a Reply