Pilotinfo

Dnes se přesouvají vrtulníky Mi -171Š z Přerova-Bochoře do Náměště

Přidáno: 24. Září 2013Autor:

Dnes v úterý 24. září 2013 se v 10.45 hodin uskuteční přelet dopravních vrtulníků Mi-171Š z letiště 23. základny vrtulníkového letectva v Přerově na letiště 22. základny letectva v Sedleci, Vícenice u Náměště nad Oslavou. V tomto roce dochází v souvislosti s úsporami v rámci rozpočtu Ministerstva obrany a Armády České republiky ke změnám organizační struktury. Jednou z těchto bolestivých změn je také sloučení 23. základny vrtulníkového letectva s 22. základnou letectva. K 1. prosinci 2013 bude vytvořena 22. základna vrtulníkového letectva s místem dislokace v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, s čímž souvisí postupný přesun techniky a personálu z přerovské základny.

Nicméně podle předchozích dohod vedení Ministerstva obrany a představitelů města Přerov a Zlínského a Olomouckého kraje nedojde k zániku letiště Přerov – Bochoř. Jeho novým provozovatelem se stává LOM Praha s.p., který bude nadále zajišťovat jeho provoz a to jak pro potřeby armády, tak pro potřeby všeobecného letectví. Letiště bude v prvních letech provozováno pro provoz VFR den.

Mil Mi 17 na letišti Přerov

Tematicky související články

Leave a Reply