Pilotinfo

ŘLP hlásí rekordní objem letového provozu v českém vzdušném prostoru za rok 2014

Přidáno: 02. Únor 2015Autor:

Vyhodnocení provozní výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2014 prokázalo dobrou kondici mezinárodní letecké dopravy, která se projevila dalším zvýšením zájmu leteckých dopravců o využití služeb podniku. Objem letového provozu v českém vzdušném prostoru tak významně překročil dosavadní rekord z roku 2011.

Celkový počet pohybů ve vzdušném prostoru České republiky za rok 2014 činí 725 843, což představuje ve srovnání s rokem 2013 meziroční nárůst o 3,7% (700 260). Dosavadní nejsilnější objem letového provozu byl zaznamenán v roce 2011 (714 279 pohybů).

 „Za nejdůležitější považuji skutečnost, že i přes historicky nejvyšší objem letového provozu v českém vzdušném prostoru nedošlo v roce 2014 k žádné události, která by znamenala  ohrožení bezpečnosti. Současně jsme naše služby poskytovali v požadované kapacitě a naši zákazníci tak nezaznamenali v českém vzdušném prostoru prakticky žádné zpoždění“ komentoval provozní výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Klas.

Právě hodnoty průměrného zpoždění na jeden provedený let, jako důležitý indikátor kvality a kapacity poskytovaných služeb dosáhly minimálních hodnot  (0,02 minuty na provedený let).  ŘLP ČR, s.p. se tak pohybuje výrazně pod úrovní 0,16 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL).

Z hlediska ekonomického je důležitou skutečností, že i přes významný nárůst objemu provozu došlo v českém vzdušném prostoru k nárůstu tzv. přeletových jednotek o pouhých 0,8 %. Tento trend je však důsledkem změny toku letového provozu jižním směrem, jako reakce na konflikt na Ukrajině, který je spojen s uzavřením větší části ukrajinského vzdušného prostoru. Letečtí dopravci tak s ohledem na tuto skutečnost začali na českém nebi preferovat kratší letové tratě. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates a v poslední době se skokově zvyšuje i podíl společnosti Turkish Airlines.

dopravní letadlo

Vybrané provozní informace

Celkový provoz v roce 2014 725 843 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2014 76 663 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den – 27. června 2014 2 412 pohybů
Hodinová kapacita českého vzdušného prostoru 162 pohybů za hodinu
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru roce 2014 * 108 milionů

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedna letadlo

Tematicky související články

Leave a Reply