Pilotinfo

Aero Vodochody startuje projekt vzdělávání v letectví

Přidáno: 04. Únor 2011Autor:

Na půdě ČVUT Praha společnost AERO Vodochody a.s. otevřela diskuzi k problémům v leteckém vzdělávání s cílem vyřešit stávající tragickou situacinedostatku zájmu studentů o technické obory.

Mezinárodní konference Strategie leteckého vzdělávání v ČR se dne 2. února 2011 zúčastnili zástupci Ministerstva Průmyslu a Obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, CzechInvestu, Asociace leteckých výrobců, Podvýboru Poslanecké sněmovny pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, ozbrojených sil, ČVUT Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Svazu průmyslu a dopravy, společností, středních škol, zájmových sdružení, včetně zahraniční hostí, jako velvyslanec Alžíru a zástupci brazilského velvyslanectví.

Příspěvky zástupců všech zúčastněných jasně ukázaly, že je čas na změnu ve směru leteckého vzdělávání a bylo uvedeno mnoho návrhů, které budou základem projektu, který si klade za cíl zejména zlepšení systému výchovy nových odborníků a pracovníků v technických oborech pro letecký průmysl a zvýšení zájmu žáků a studentů o technické obory na všech stupních vzdělávání včetně vysokých škol.

Projekt zajistí, že uplatnění v oboru letectví v ČR bude prestižním oborem pro budoucí generace se zárukou kvalitního zaměstnání a profesního růstu v tomto odvětví průmyslu.

V předchozích letech bylo uskutečněno mnoho konferencí, které však nepřinesly výsledky. Tato konference na rozdíl od těch předchozích stanovila jasné cíle a kriteria pro dosažení požadovaných výsledků včetně vytvoření projektové pracovní skupiny, která okamžitě začne plnit svou roli.

Klíčovými závěry konference je široká spolupráce mezi zaměstnavateli a školami všech stupňů za podpory vládních institucí, ministerstev a asociací působících v leteckém průmyslu.

konference Strategie leteckého vzdělávání v ČR Aero a ČVUT

Štítky:

Tematicky související články

Leave a Reply