Pilotinfo

Za první pololetí využilo bez zpoždění český vzdušný prostor celkem 325 123 letů

Přidáno: 26. Červenec 2013Autor:

Vyhodnocení provozní výsledků ŘLP ČR, s.p. za první pololetí roku 2013 potvrzuje pokračující stabilizaci mezinárodní letecké dopravy.  Podnik k tomuto trendu přispívá především vysokou mírou bezpečnosti, zákaznicky vstřícnou cenovou politikou a nově také aplikací prvků civilně – vojenské integrace, které výrazně zvyšují  kapacitu a propustnost českého vzdušného prostoru.

Vývoj provozu v českém vzdušném prostoru (FIR Praha)

Počet pohybů (I/VI 2012) ……………. 335 200

Počet pohybů (I/VI 2013) .…………… 325 123

Trend  …………………………………… – 3,0 %

Velmi mírný meziroční pokles provozu v českém vzdušném prostoru za období leden – červen o 3 % tak odpovídá současným trendům, které jsou zaznamenávány i v ostatních evropských zemích.

Z hlediska ekonomického vyjádření vývoje provozu (v tzv. přeletových jednotkách) podnik za prvních šest měsíců vykazuje meziroční nárůst 1,38%. I přes mírný pokles objemu provozu tak lze konstatovat, že meziročně dochází v českém vzdušném prostoru k nárůstu počtu proletěných kilometrů a zvyšuje se i maximální vzletová hmotnost letadel, které český vzdušný prostor využívají.

S ohledem na skutečnost, že mezi provozně nejsilnější období patří měsíce červenec a srpen (v těchto měsících provoz pravidelně překračuje hranici 70 000 pohybů), lze očekávat, že ŘLP ČR, s.p. stejně jako v minulých letech naplní  všechny svoje stanovené hospodářské ukazatele.  Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2012 hrubého zisku v celkovém objemu 336 milionů korun (druhý nejvyšší v historii podniku) a to při obratu 3.160 milionů korun. Míra dosaženého zisku je v souladu s regulačními opatřeními Evropské komise při realizaci projektu „Jednotného evropského nebe“. V posledních dvou letech  ŘLP ČR, s.p. zaznamenal i výrazné zvýšení výnosů (v roce 2012 – 66 milionů Kč) z komerčních aktivit v oblasti výcviku leteckého personálu.

Největším zákazníkem podniku je nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates. ŘLP ČR, s.p. dlouhodobě zaznamenává také výrazný nárůst zájmu o využití českého vzdušného prostoru ze strany leteckých dopravců Turkish Airlines a Qatar Airlines. ŘLP ČR, s.p. v posledních pěti letech nezvýšil ceny za poskytované služby a se svojí cenou za přeletovou jednotku (46 EUR) se drží pod evropským cenovým průměrem, který činí 57 EUR.

Za prvních šest měsíců roku 2013 činí hodnota průměrného zpoždění na provedený let v českém vzdušném prostoru 0 minut/let. ŘLP ČR, s.p. tak prostřednictvím svých služeb maximálně naplňuje jeden z nejvýznamnějších provozních ukazatelů. ŘLP ČR, s.p. se tak pohybuje výrazně pod úrovní 0,15 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL). V českém vzdušném prostoru byla současně dosažena optimální úroveň kapacity, která činí 156 pohybů za hodinu a přesně odpovídá požadavkům letového provozu ve špičkových hodinách. Průměrný denní počet pohybů v českém vzdušném prostoru ve sledovaném období činí 2 100 pohybů.

K velice pozitivním výsledkům v oblasti zpoždění a zvýšení kapacity českého vzdušného prostoru přispěl i fakt, že v průběhu první poloviny roku 2013 došlo k realizaci významných prvků civilně – vojenské integrace oblastních služeb řízení letového provozu. Jedná se o nepřetržitou přítomnost příslušníků Armády ČR v provozním sále střediska řízení letového provozu v Jenči u Prahy a současně aplikaci principů flexibilního využívání vzdušného prostoru. Aktuální informace o aktivitách vojenského letectva jsou tak průběžně koordinovány s civilní složkou řízení letového provozu, která následně  může flexibilně využívat  pro civilní provoz i vzdušné prostory využívané pro potřeby vojenského letectva.

„Vytvořením společného civilně vojenského pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru byla racionalizována a optimalizována a technologie práce při aktivaci a deaktivaci omezených prostorů, čímž bylo dosaženo vyšší efektivnosti a pružnosti při využívání vzdušného prostoru České republiky pro všechny jeho uživatele“ uvedl při této příležitosti ředitel Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany, plukovník Petr Brouček. 

air navigation servis czech republic

 

Tematicky související články

Leave a Reply

Letadla na prodej
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.