Pilotinfo

Střežení vzdušného prostoru se přibílíží době Československa

Přidáno: 09. Leden 2017Autor:

Vláda na svém zasedání schválila návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

Evropské členské státy NATO zajišťují ochranu vzdušného prostoru prostřednictvím aliančního systému protivzdušné obrany (NATINAMDS), který je jedním z pilířů kolektivní obrany. Členské státy do tohoto systému poskytují zejména stíhací letouny, kterým velí Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě. ČR nepřetržitě vyčleňuje dva stíhací letouny Gripen.

Systém je ale určen výhradně k obraně před vojenskými hrozbami a nezajišťuje obranu před civilními letouny zneužitými k teroristickému útoku.

„Smlouva upravuje spolupráci v případech, které nelze řešit v rámci systému protivzdušné obrany NATO. Jde především o situace, kdy by se civilní letoun ocitl v rukou teroristů, nebo vzájemnou výpomoc při výpadku schopností vzdušných sil jednoho státu,“ vysvětluje ministr Martin Stropnický.

Smlouva přitom výslovně uvádí, že zásahy mohou zahrnovat i použití zbraní. Poskytnutí techniky by bylo žádající smluvní stranou finančně kompenzováno.

Slovenská vláda už Smlouvu schválila, ministři obrany ji podepíšou při nejbližší příležitosti. Následně bude předložena parlamentům obou států ke schválení, po kterém bude následovat ratifikace oběma prezidenty. Předpoklad platnosti smlouvy je v polovině letošního roku.

ČR v současné době nemá s žádným státem obdobnou mezinárodní smlouvu sjednanou. Jedinou zkušeností v této oblasti byla Dohoda s vládou USA o podpoře poskytované americkým Ministerstvem obrany během pražského Summitu NATO v roce 2002.

Gripeny za letu

Tematicky související články

Leave a Reply